Öğretim Takvimi
Telif Hakları ve Site Kuralları
Portal / Site Kuralları ve Yararlanma Şartları
PORTAL / SİTE TELİF HAKLARI

www.VitaminOgretmen.com portalının/sitesinin isim hakları, Vitamin ürünü, web sitesi tasarımı, alan adı, bilgisayar yazılımları ve bilgisayar programları yazılımlarında mevcut sözlü ve görsel canlandırmalar dahil olmak üzere, tüm konu anlatım ve bütünlüğü, öğrenme ve öğretme teknikleri, karakterler, web sitesinde yayınlanan tüm içerik, konu resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları, listeleri ve diğer tüm materyalleri, know-how, tasarım, işletme ve kaynak kodları, dokümantasyonlar, kütüphaneler, algoritmalar ile sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet hakkına konu tüm materyal ve çalışmaların/eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif hakları SAKLIDIR. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece portal/site dahilindeki hiçbir materyal HİÇBİR SURETTE ÇOĞALTILAMAZ, KOPYALANAMAZ, DAĞITILAMAZ, YAYINLANAMAZ, İŞLENEMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ, TİCARİ VEYA MESLEKİ AMAÇLARLA VEYA DİĞER KÂR AMAÇLI SEBEPLERLE KULLANILAMAZ, UYARLANAMAZ VEYA YAZILIM VE DOKÜMANTASYONDAN YOLA ÇIKARAK ESİNLENİLMİŞ ESERLER YARATILAMAZ, ÜZERLERİNDE TERSİNE MÜHENDİSLİK VE BENZERİ FAALİYETLERDE BULUNULAMAZ.

Portal/Site içinde yer verilen başka kişi/kurum/sitelere ait içeriklerin her türlü hakları sayfada ismi zikredilen eser sahiplerine ve/veya link verilen portala/siteye aittir. Eser sahibinin isminin zikredilmediği ve/veya başka siteye link verilmediği durumlarda, haklar www.VitaminOgretmen.com Portal/Site Yöneticisi’ne aittir. Bu portaldan/siteden faydalanan konuklar/üyeler, portalın/sitenin telif hakkı konusunda YUKARIDA YER VERİLEN YASAKLI İŞLEMLERİ, eser sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Portal/Site içinde yer alan HER TÜRLÜ MATERYAL eser sahiplerinin, eser sahibinin ismi yoksa, www.VitaminOgretmen.com Portal/Site Yöneticisi’nin önceden verilmiş açık muvaffakati olmaksızın başka internet siteleri içine ya da mecralara kopyalanamaz.

PORTAL / SİTE SÖZLEŞMESİ
 1. www.VitaminOgretmen.com içinde yer alan tüm bilgi ve dokümanlar ÖĞRETMENLERE, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve öğretmenler arası mesleki konularda paylaşım alanı yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Kamuya bağlı devlet ve özel okul öğretmenleri portaldan/siteden faydalanabilmektedir. Portal/Site içerisindeki mesleki gelişim videolarının büyük bir kısmı herhangi bir giriş işlemi gerektirmeksizin izlenebilmektedir. Paylaşım ve Öğretmenler Forum alanları için devlet okulu öğretmenleri MEBBİS şifreleri ile portala/siteye giriş yapabilmektedirler. Özel okul öğretmenlerinin portaldan/siteden yararlanabilmek için kurum olarak Portal/Site Yöneticisi’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Her ne kadar bu portalın/sitenin gerek güncellenmesi ve gerekse her türlü hazırlığı aşamasında son derece itina ve dikkat gösterilmekte ise de, portal/site içinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve portaldan/siteden verilen linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez.
 2. Portal/Site içinde yer alan çalışmalar değerli eğitimciler tarafından hazırlanmış bilimsel ve güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte www.VitaminOgretmen.com ve çalışma sahipleri, çalışmaların içerdiği bilgilerin güvenilirliği (ve özellikle güncelliği) konusunda hukuki bir güvence vermezler.
 3. Bu sayfalardan okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm konuklarımız, bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, talep, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt ederler.
 4. www.VitaminOgretmen.com portala/siteye üye seçiminde tek taraflı karar yetkisine sahiptir. Portala/Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine, dilediği portal/site olanaklarından faydalanma hakkı vermek hakkını mahfuz tutmaktadır. Portal/Site sadece öğretmenlere hizmet veren bir portal olup, üyeliği, ücretli değildir. "Portal/Site üyeliği" üye nezdinde hiçbir hak doğurmaz, tüketicinin korunması hakkında kanuna tabi değildir.
 5. Portal/Site iletişim platformlarına gönderilen her türlü içeriğin yayın hakkı, gönderim tarihi itibariyle www.VitaminOgretmen.com Portal/Site Yöneticisi’ne geçer. Portal/Site forum alanlarına ve e-posta grubuna gönderilen mesajların bilahare yayından kaldırılması, yazarı tarafından talep edilemez.
 6. Portala/Siteye ziyaretçiler veya üyeler tarafından gönderilen mesajların ve her türlü içeriğin yayını konusunda karar verme yetkisi portal/site yönetimine aittir. Portal/Site yönetimi gerek gördüğünde yayınlanan yazıların içeriğini, görünümünü, portal/site içindeki yerini değiştirebilir veya yazıları yayından kaldırabilir.
 7. Portalın/Sitenin faaliyet ve hizmetleri ticari bir gaye taşımamaktadır ve portal/site yönetimi tüm bu faaliyetleri (forum, dosya ve doküman paylaşımı, arama motoru, eğitsel video paylaşımı, canlı eğitim) ve yararlanma koşullarını, önceden bir duyuru yapmadan değiştirme ya da durdurma hakkını saklı tutar.
 8. Portalın/Sitenin kalitesini korumak için kurallara aykırı içerik ve/veya mesajlar, Portal/Site Yöneticileri veya Koordinatörler tarafından ayrıca bir uyarı yapılmadan, kısmen ya da tamamen silinmekte, gerekli görülen durumlarda içerik ve/veya mesaj sahibinin, site üyelerine özel sayfalara ya da siteye girişleri ve katılımları sınırlanmakta veya tamamen kaldırılmaktadır.
 9. Portal/Site üyeleri ve siteden yararlanan herkes www.VitaminOgretmen.com forum ilkelerine ve portal/site kurallarına uymakla yükümlüdür.
 10. www.VitaminOgretmen.com adresinden yararlanan kullanıcılar, gerek site sunucusuna yükledikleri ve gerekse site sunucusundan indirdikleri dosyalardan ve kişisel bilgilerinden bizzat sorumlu olduklarını, dosyalarında şifre olması durumunda yayına alınamayacağını, 50 MB'ı geçen ve dosya indirilirken belirtilen formatlar dışındaki dosyaları yüklenemeyeceğini, dosyalarda virüs ve trojan olmasının VitaminOgretmen.com’u ilgilendirmediğini, buradaki tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Portal/Site Yöneticisi’nin üçüncü şahıslarca ileri sürülen fikri hak ihlali iddialarına maruz kalması halinde tüm cezai ve maddi sorumluluk, içeriğindeki tüm bilgiler, eğitsel yayınlar (dosya, doküman, video vb.) yükleyen/paylaşan kişilere aittir. İçeriğin bilimsel olarak incelemesi yapılmayacak olup, içerik tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. www.VitaminOgretmen.com yüklediğiniz dosyaların kullanımından doğacak olan her türlü arıza ve veri kayıplarından muaftır.
 11. www.VitaminOgretmen.com başka sitelere ait linklerin güvenilirliği ve içlerinde yer alan bilgiler hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Dış bağlantılı linklerin her zaman çalışacağına ve erişilebilir olduğuna dair kontrol garanti edilmemektedir. Hukuki sorumluluk site sahiplerine aittir.
 12. www.VitaminOgretmen.com’a ziyaretiniz sırasında bağlantınızı tanımlayan IP adresi, internet tarayıcınızın tipi, portalda/sitede geçirdiğiniz süre, eriştiğiniz sayfalar kayıt altına alınabilmektedir. Bu kayıtlar, istatistiksel amaçlı toplanarak, size daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
 13. www.VitaminOgretmen.com logosunun kullanımı sınırlandırılmıştır ve herhangi bir birey ya da kuruluş, Portal/Site Yöneticisi’nin yazılı izni olmaksızın www.VitaminOgretmen.com logosunu kullanamaz. "Basın ve medyada haber amaçlı kullanımlar bu koşulların dışındadır."
GENEL ETİK KURALLAR
 1. Forumlarda, paylaşım alanlarında ve diğer alanlarda yazılan mesajların kamu düzenini bozucu ve kanunlara aykırı olmaması gerekmektedir. Yasalara aykırı mesajlar yayınlanmayacaktır ve gönderilen mesaja ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk, mesaj gönderene aittir.
 2. Forum, paylaşım alanı ve diğer alanlara gönderilen mesajlarda, tüm üyeler herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığına ya da aşağılamaya izin verecek doğrudan ya da dolaylı anlamlar taşıyan, herhangi bir kişinin ahlak anlayışını eleştirici yazılar, kişileri / kurumları küçük düşürücü, hakaret niteliğinde mesajlar yazmamayı taahhüt eder.
 3. Forumlarda, paylaşım alanlarında ve diğer alanlarda üyelere ve üçüncü kişilere hakaret etmek ya da bu kişilerle ilgili küçük düşürücü sözler içeren ifadeler kullanmak yasaktır. Bu nitelikteki mesajlar ve konular Portal/Site Yöneticisi tarafından derhal silinecektir.
 4. Siyasi yazı ve tartışma konuları açılamaz, bir terör örgütü veya onun fikirleri övülemez, hiçbir siyasi partiye hakaret edilemez, ülke, kurum, kuruluş, yönetici kişiler hakkında küçük düşürücü veya hakareti haiz sözler yayınlanamaz, konu başlıkları ve cevaplarda bu tip ibareler, kalıplar, spotlar kullanılamaz.
 5. Bilişim suçları çerçevesinde ilgili kurum ya da kuruluşlardan talep edilmesi halinde yasaya aykırı olan içeriği gönderen kişi/kurum bilgileri, yasal sorumluluk gereği, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
 6. Mesajlarınızın konu bölümlerini ayrıntılı yazarak tüm okuyucular için forumu, paylaşım alanındaki dosya isimlerini ve/veya mesajınızı daha anlaşılır kılınız. Uygun forum/paylaşım alanı altında açılmayan konular moderatör tarafından gerekli alana taşınabilir. Forumlarda, paylaşım alanlarında ve diğer alanlarda bir mesajı birden çok yere ya da aynı yere defalarca göndermek yasaktır. Tartışma ortamını bozucu nitelikteki bu tür tekrarlı mesajları yazanların forumlara ve portala/siteye erişimi engellenir.
 7. Çok kısa ya da anlamsız mesaj göndermeyiniz. Mesajlarınızın anlaşılabilir olması için ifade bütünlüğü, noktalama işaretleri ve gramer kurallarına dikkat ediniz. Mesajlarınızı internette bağırma ve saygısızlık ifadesi olarak görülen ve okunabilirliği azaltan BU ŞEKİLDE TAMAMI BÜYÜK HARFLERLE yazmayınız.
 8. Mesajlarda renklendirme, kalın yazma, italik yazma, altı çizili yazma, farklı yazı tipi ve boyutu kullanma gibi özellikleri makul ölçülerde ve sadece vurgu gerektiren yerler için kullanınız, mesajınızın tamamında veya büyük kısmında kullanmayınız.
 9. Dosyalara, forum konularına, haberlere, videolara, Portalda yoruma izin verilen her tip alanda başkasına ait kişisel bilgiler (isim, soyisim, telefon numarası, e-posta adresi v.b.) vermek, başka sitelere reklam/tanıtım amaçlı linleri paylaşmak, reklam yayınlamak, kendi kişisel bilgileri yazmak yasaktır.
 10. www.VitaminOgretmen.com portalının/sitesinin desteklediği web tarayıcılar; Internet Explorer 7 ve üstü, Firefox 3 ve üstü, Yandex.Browser, Google Chrome ve Safari'dir. Portal/Site, en az 1024x768 ekran çözünürlüğünde uygun görüntülenebilir. Ayrıca portalın/sitenin sorunsuz görüntülenebilmesi için Adobe Flash Player'ın kurulu olması gerekmektedir.
www.VitaminOgretmen.com FORUM KURALLARI
 1. Foruma, paylaşım alanlarına ve diğer alanlara gönderilecek mesajlar yukarıda belirtilen "internet forumlarına özgü genel etik kuralları"na uygun olmalıdır.
 2. Bir mesaj sadece ilgili TEK alana gönderilmelidir. Birden fazla alanla ilgili görünen mesajlar en çok ilgili bulunduğu alana gönderilmelidir. Aynı konu birden fazla kez açılmamalıdır.
 3. Alanlara, konusu dışında mesaj gönderilemez.
 4. Forumlara politik veya dini konularla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili mesaj gönderilemez.
 5. Forumlara, üyeler arasında sert tartışma ve polemikler yaratacak mesajlar gönderilemez.
 6. Portal/Site-forum kuralları, portal/site-forum yönetimi ve yöneticileri ile ilgili görüş, öneri, eleştiri, şikayet, tavsiye niteliğindeki mesajlar ile yönetici uyarılarına yanıtlar, özel mesaj, e-posta veya portal/site ve forumla, paylaşım alanlarıyla ve diğer alanlarla ilgili sorular ve portalda/sitede karşılaştığınız sorunları Yardım&İletişim sayfasındaki www.vitaminogretmen.com/iletisim-formu formdan, site/portal yönetimine iletebilirsiniz. Forum içindeki diğer alanlarda ve mesajlarda bu tip konulara yer verilemez.
 7. Forum alanlarımız -konusu ve katılımcılarının konumları- gereği internetteki diğer forumlardan daha ciddi ve düzeyli niteliktedir. Üye mesajlarının üslubu, içeriği, diğer üyelere hitabı ve benzeri konularda forum teamüllerine ve www.VitaminOgretmen.com geleneklerine uygun yazışma yapılması beklenir.
 8. Diğer portal/site üyeleri, portal/site yönetimi veya meslektaş öğretmenler tarafından nezaketsiz, gayrı-ciddi, kırıcı, gereksiz sert, saygısız veya hakaret niteliğinde kabul edilecek mesajlar ile küfür, argo vs. özensiz ve istenmeyen ifade veya üslup içeren mesajlar foruma gönderilemez. Foruma gönderilecek tüm mesajların meslektaş öğretmen, mesleki yazışma teammüllerine uygun nitelikte olması beklenir. Mesajlar düzgün bir Türkçe'yle ve "Chat Dili" kullanılmadan yazılmalı, yorum ve görüşler ciddi, objektif, gerekçeli ve özenli olmalıdır.
 9. www.VitaminOgretmen.com portalında/sitesinde kullanıcıların, kamu düzenini bozucu, kanunlara aykırı, cinsiyet ayrımcılığı, ahlak anlayışını eleştirici yazıları ve kişileri/kurumları küçük düşürücü, hakaret niteliğinde veya küfür içeren mesaj ve yazıları olduğu durumda, site/portal yönetimi, mesaj/yazı sahibinin mesajını/yazısını silme, bu kullanıcıyı uyarma yetkisine sahiptir. Ayrıca site yöneticisi gerek gördüğünde, ilgili kullanıcının hesabını engelleme ve portala/siteye girişini süresiz olarak yasaklama yetkisine sahiptir.
 10. Mesajlarda bir olay anlatılıyorsa, olay içinde olumsuz şekilde nitelenen kişi, kuruluş ve marka isimleri gizlenmeli ve forum, teşhir amaçlı kullanılmamalıdır.