Öğretim Takvimi
Canlı Eğitim Bilgileri
Araştıran Okulda Öğrenme Liderliği

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

11.09.2017

16:00 - 17:00

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ - 

Küreselleşme, göç hareketleri, aile yapısındaki değişiklikler, teknoloji ile birlikte geleceğin daha hızlı gelmesi, yaşlanan nüfus, çevre sorunları vs. arasında kalmış olan günümüz okulları, çevresindeki bu değişimlere uyum sağlamakta zorlanıyor. Okulun çevresindeki bu değişimler, değişim dinamiklerine sahip olmayan okulları oluşturdukları akıntıyla sürüklemekte ve amaçlarından kaymalara neden olmaktadır. Bu durum, okulların etkililiğini azaltmakta ve okulları üzerlerindeki kamuoyu baskısıyla birlikte gittikçe daha çok tartışılan kurumlar haline getirmektedir. “Araştıran Okul” tam da bu süreçte gündeme gelmiştir. “Araştıran Okul”; bireysel ve kurumsal kapasitesini kendi dinamikleriyle geliştirebilen, karmaşık ve dinamik çevre koşulları nedeniyle oluşabilecek türbülanslara dayanıklı, esnek, araştırma becerisine sahip, saydam ve hesap verebilir okuldur.

 

Sunumda araştıran okulun özelliklerini, öğrenmeye etki eden değişkenleri ve bugünün okullarının nasıl olması gerektiğini ile ilgili sorulara cevap verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca küresel sınavlardan eğitim sistemimizin neler öğrenmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

 

Geri kalanı sunumda buluşarak konuşabiliriz. Yeni eğitim-öğretim yılınızı mutlu ve etkili geçirmeniz dileklerimle…

 

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

https://twitter.com/mmustafayavuz