Öğretim Takvimi
Canlı Eğitim Bilgileri
Yerleşik Bazı Düşüncelerimiz ve PISA

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım

25.06.2014

11:00 - 12:00

İnsanların sıklıkla duydukları şeyleri gerçeklik olarak algılamaya başladıklarını ve bu algılarının verdikleri kararları etkilediğini Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin, kendilerine 2002'de Nobel ödülü de getiren, çalışmalarından öğrendik. Olgusal veriler bu tür algılamalarımızı, diğer bir deyişle yerleşik düşüncelerimizi, gözden geçirme fırsatı verir. Bu sunumda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yürüttüğü "How's life 2013" ve "PISA 2012" çalışmalarından elde edilen bir takım veriler bu açıdan ele alınmakta ve yerleşik bazı düşüncelerimizin olgusal verilerle de desteklenip desteklenmediği incelenmektedir: Batının iktisadi açıdan daha ileride olması onların daha çok çalışmasıyla açıklanabilir mi? İktisadi açıdan batılı ülkeler kadar gelişmiş olmasak da, arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerimiz onlardan daha sıkı mı? İyi yetişmiş insan sayımızı artırmak iktisadi açıdan ilerlememize yeter mi? Sunumun ikinci bölümünde ise PISA 2012 matematik testi benzer bir açıdan ele alınmakta ve OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak, Türkiye'de test maddelerinin güçlüklerini etkileyen bazı faktörler incelenmektedir.