Yıllık Planlar

Vitamin Öğretmen Yıllık Planları size, zengin bir bilgisayar destekli eğitim materyali olan Vitamin'i derslerinizde daha etkin kullanabilmeniz için yol göstermek üzere sunulmuştur.

23.10 / 05.11 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğruları belirlenir. Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. Birden fazla simetri doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir.

Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup simetri doğruları belirletilir.

Simetrik şekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.

26.10 / 07.11 Haftası Yıllık Planı
Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar Temel Beceriler
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  • Büyük Doğal Sayılar
  • Doğal Sayılarda Basamak Kavramı
  • Doğal Sayılarda Bölük Kavramı
  • Doğal Sayıların Basamaklarını Belirleme
  • Doğal Sayılarda Çözümleme
  • Doğal Sayıları Çözümleme Etkinliği
  • Doğal Sayılar ile İlgili Soruları Yanıtlayalım
  • Şekillerle Verilen Örüntüyü Sayılarla İlişkilendirme
  • Alıştırmalar - Doğal Sayılar
  • Özet - Doğal Sayılar
Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü Renkli kartlara sayılar ve okunuşları yazılır. Öğrencilerin eşleştirme yapmaları istenir. Yalanı bul çalışması yaptırılır. Sayıların karşılarına okunuşları yazılır. Bazılarına yanlış yazılır. Çalışma kağıdının altına yalan kutusu ve doğru kutusu yapılır. Yanlış cevap olanların sayısı yalan kutusuna, doğru olanların sayısı doğru kutusuna yazılır. Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek
gösterilir. Binliğin, 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir.

Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı binlik, yüzlük, onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.
En büyük ve en küçük 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar buldurulur.

5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü “Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.

Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ayrı renkte farklı şekillerde kart dağıtılır. Bazı renkli kağıtlara çözümlenmiş doğal sayılar ve bazılarına da sadece doğal sayılar yazılır. Büyük bir kartona bu kağıtların cevapları yazılır. Kartlar gösterilir ve süre verilir. Büyük kartonda doğru cevabı bulan öğrenci kendi kartını koyar ilk koyan ve en çok doğrusu olan grup kazanır. 62 324 sayısı;
62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.
Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır. İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü 4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

Çevrenizdeki yetişkinlerin, hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz.
Öğrencilerden verilen bir sayının sayı doğrusu üzerindeki 10'un katı ve 100'ün katı olan sayılardan hangisine daha yakın olduğunu belirlemeleri istenir. İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı Görsel Okuma

10-16 Kasım Atatürk Haftası

1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri

2. Atatürk haftası anlam ve önemi

3. Atatürk haftası etkinlikleri

 

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

 

24 Kasım Öğretmenler günü

Sınıf gruplandırılır, örüntü blokları ile örüntüler oluşturmaları istenir.

Öğrencilerden değişik renklerde boncuk getirmeleri ve bu boncuklardan belli bir örüntüde bilezik veya kolye yapmalı istenir.
Oyun pulları, fasulyeler, plastik malzemeler vb. nesnelerle oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur.

Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur.
Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.

Örüntü şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır.
İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme