Öğretim Takvimi
 • Yükleniyor...
  © SEBİT

  Öğretmenlerin Güdülenmesi

  20.04.20128.595 -

  19 Nisan 2012 tarihinde Doç. Dr. Necati Cemaloğlu'nun portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Öğretmenlerin Güdülenmesi" konulu canlı eğitimin video kaydıdır. Hocamızın eğitimde kullandığı sunuya buradan ulaşabilirsiniz.

  Öğretmenlerin Yöneticileri Tarafından Güdülenmesi

  Eğitim sistemi oldukça karmaşık bir yapı ve işleyişe sahiptir. Bu sistemin içinde ve dışında yer alan çeşitli elemanlar okulların amaçları doğrultusunda bir araya gelerek sistemin işlemesini sağlar. Ancak sistemin etkili bir şekilde işlemesini sağlayan okul yöneticileri ve öğretmenlerdir. Bursalıoğlu’na göre okulun amaçlarını yaşatacak ve havasını koruyacak iç ögelerin lideri okul müdürüdür. Okulun amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesinden, karar verme, plânlama uygulama gücüne sahip olan okul müdürleri sorumludur. Öğretmenleri başarı ya da başarısızlığa yönelten en önemli etkenin okul yöneticisi olduğu, gelişmiş ülkelerde yapılan araştırma bulgularına göre belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen moralini etkileyen etkenleri saptamaya yönelik araştırmalar arasında, okul müdürünün tutum ve davranışları moral faktörünü etkileyen en önemli etken olarak ortaya çıkmıştır. Etkili bir okulda yönetici zamanının çoğunu sınıflarda, diğer öğretim ortamlarını hazırlamakla geçirmek durumundadır. Onun temel ilgi ve uğraşısı öğretim sorunlarıdır. Etkili bir yönetici okuldaki tüm etkinliklerini öğretim ve öğretimin geliştirilmesine dönük olarak bütünleştirir. Yönetici bir öğretim lideri olarak öğretmen ve öğrencilerinden beklentilerini açıkça ortaya koyacak ve bunları onlara ulaştıracaktır. Okul yöneticisinin öğretmenlerle etkileşime girmesi okul iklimini geliştirdiği gibi öğretmenlerin yeterlik duygularını da olumlu yönde etkilemektedir. Başarana göre, yöneticilerin astlarına karşı tutumları çalışanların örgütsel amaçlara güdülenmesinde ve vargüçlerini örgüt için kullanmalarında önemli bir etkendir. Ancak yetişkinlerin özelliği gereği, bir işi yapmaya güdülenmedikçe işi yapsa bile, istenen düzeyde başarı gösterememesidir. Yetişkinlerin bu özelliğinden dolayı örgütlerde iş görenleri örgütsel amaçlara güdülemek önemli bir yönetim işlevi olmaktadır.

  Kaynak: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/147/unal.htm

  Daha Fazla...

İlgili Videolar
 • Okullar Kendi Öğretmenlerini Yetiştiriyor Okullar Kendi Öğretmenlerini Yetiştiriyor
 • Okul - Veli İş Birliği: Okul ve Veliler Birlikte Neler Yapabilir? Okul - Veli İş Birliği: Okul ve Veliler Birlikte Neler Yapabilir?
 • Howard GARDNER - Bireyselleştirilmiş Eğitim Howard GARDNER - Bireyselleştirilmiş Eğitim
 • Öğretmen Eğitimi Geleceğe Hayat Veriyor Öğretmen Eğitimi Geleceğe Hayat Veriyor
 • İletişime Farklı Bakış İletişime Farklı Bakış
 • Toplumsal Dönüşüm için Öğretmenler - Flavio Bassi Toplumsal Dönüşüm için Öğretmenler - Flavio Bassi
Video İle İlgili Yorumlar

Yorum yapabilmek için Giriş yapmalısınız.

Giriş