Vitamin Öğretmen Portalı

Portalı aktif kullanabilmek için giriş yapmalısınız.

Öğretmenler Forum

EĞİTİME BAKIŞ AÇISI

 • Çocuklarımızın yetenek ve kapasitelerine göre öğrenmelerini sağlayabilmek bizlerin görev ve sorumluluklarının en büyük parçasıdır.  Eğitim büyük bir kavramdır.  Bu sorumluluk ve dinamizm içerisinde bilinçli hareket etmemiz gerekmektedir.

  İlk baştan ele alırsak; Okul öncesi eğitim ülkemizde uzun yıllar ‘çocuk bakıcılığı’ ve çalışan annelerin çocuklarını verdikleri ‘yuva’lar olarak algılanmıştır.  Oysa, bilimsel bulgular çocuğun kişilik özelliklerinin büyük bir bölümünün ilköğretim çağından önce geliştiğini göstermektedir. Türkiye’de okul öncesi eğitim isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsamaktadır.

  Çocukları ana-babaya bağımlı olmaktan kurtaran, yaratıcılıklarının ortaya çıkmasına olanak sağlayan okul öncesi dönemde çocukların bedensel, zihinsel ve toplumsal yönden gelişmeleri bir bütün olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, bu dönem çocuğun ana dilini geliştirdiği ve oyun yoluyla toplumsallaştığı dönemdir. Bu yüzden de okul öncesi eğitim büyük önem taşımaktadır. Bu konuda velilerin daha bilinçli olması önemlidir. Buna rağmen sosyo-ekonomik sorunlar ve diğer nedenlerden dolayı ne yazık ki yetersiz bir tablo ile karşı karşıyayız.

  Gelişme ve iyileşme sağlayabilmek için eğitim sisteminin çeşitli öğeleri çağdaş niteliklere kavuşturulmalıdır. Bu öğeler eğitimin kalitesine doğrudan etki eden öğelerdir ve bunları iyileştirmedikçe nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmuş sayılmayız. Dünya ve ülke gerçeklerine dayalı ,öğrencilere modern çağın bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik, bilimsel düşünce alışkanlığı kazandıran, yaratıcılığı özendirip geliştiren, araştırma yapmayı ve ekip halinde çalışmayı öğreten, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim programı için çaba göstermekteyiz. Öğrenme yöntem ve teknikleri mümkün olduğunca çağdaş ve etkin, öğrenci merkezli olmalıdır diyerek çalışıyoruz... Stratejik bir öneme sahip olduğu halde eğitim hiçbir zaman devlet bütçesinden hak ettiği payı alamamış, çoğu zaman olanaksızlıklar içerisinde mücadelesini sürdürmüştür. Ayrıca devletimizin imkanları artan nufüsa göre zaman zaman yetersiz kalabilir. Hayırseverlerin yardımıyla yeni okullar, derslikler açılmakta ama hala çok yetersiz kalmaktadır. Yerine göre 50 kişiyi geçen sınıflarda eğitim -öğretim oldukça zor olmaktadır. Gerekli olan yaşam standardı ve mesleki gelişme olanaklarımız yeterli olmadığı halde, kendimizden vererek fedakarlıkla çalışan eğitim neferleri olarak biz öğretmenlerin ve okulumuzun hertürlü desteğe ihtiyacı vardır. Öğretmen telkin etsede velinin evdeki yaklaşımı, çocuğu bıktırmadan ders çalışmasına yardımcı olmak, olamıyorsa teşvik etmek, mümkün olduğunca iyi beslenmesi gibi  ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını özellikle okuyarak faydalı bir şekilde geçirmesini sağlamak evdeki veli boyutudur. Bunun yanısıra okul-aile işbirliği, toplantılara katılım, okul bütçesinin belkemiği olan dönem aidatlarının düzenli ödenmesi velinin kendi çocuğunun yanısıra eğitime olan desteğidir. Buna rağmen ne yazık ki ilgisiz ve hatta toplantılara çağrıldığı halde katılmayan velilerimizin sayısı az değildir.

  Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını artıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, okul başarısı üzerinde okul-aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu konuda öğretmen ve idarecilerin veliyi teşvik ve güvenini kazanmadaki rolu gözardı edilemez. Aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının ve ailenin okul etkinliklerine katılmasındaki çeşitliliğin, okul başarısı üzerinde önemli etkileri vardır. Yapılan bütün araştırmalarda eğitim açısından destekleyici yaklaşım içerisinde olan ailelerin çocuklarında, okul başarısının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır . Aile özellikleri, öğrencinin okul başarısındaki en önemli çevre faktörünü oluşturmaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, okul başarısının yarıdan çoğunun, ailenin katkısıyla gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

  Sonuç olarak çocuklarımızın eğitim-öğretimi, yetiştirilmesi hayatımızın en önemli yatırımı olmalıdır. Çocuklarımız geleceğin toplumu, beyin ve insan gücüdür ve tek bir öğrencinin bile kaybına tahammül edilemez. Dünya ileri giderken var olan potansiyelimizin heba edilmesine razı olmak mümkün değildir.

  Bu konuda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğini umut ediyoruz. Saygılar...

  İSMAİL AKTÜRK UZMAN SINIF ÖĞRETMENİ ESENYALI TURGUTREİS İ.O
  gönderildi
  ESENYALI TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
  İSTANBUL
 • Bu mesaj için yorum bulunmamaktadır.
  İlk yorumu yazan siz olabilirsiniz.