Vitamin Öğretmen Portalı

Portalı aktif kullanabilmek için giriş yapmalısınız.

Yıllık Planlar

Vitamin Öğretmen'in Yıllık Planları size, zengin bir bilgisayar destekli eğitim materyali olan Vitamin'i derslerinizde daha etkin kullanabilmeniz için yol göstermek üzere sunulmuştur.

Kapat
Tarayıcınızın versiyonunu lütfen güncelleyiniz. Internet Explorer (8 veya 9),Google Chrome veya Mozilla Firefox kullanmalısınız.
 • DERS
 • Türkçe
  Matematik
  Sosyal Bilgiler
  Fen ve Teknoloji
 • SINIF
 • 4.Sınıf
  5.Sınıf
  6.Sınıf
  7.Sınıf
  8.Sınıf
 • AY
 • Eylül
  Ekim
  Kasım
  Aralık
  Ocak
  Şubat
  Mart
  Nisan
  Mayıs
  Haziran

  27.09/10.10 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.
 • Dikdörtgen ve Karenin İsimlendirilmesi

 • Üçgenin İsimlendirilmesi

 • Üçgen, Kare ve Dikdörtgenlerin İsimlendirilmesi

 • Geometrik Şekillerin Kenarlarını İsimlendirme

 • Alıştırmalar - Geometrik Şekilleri İsimlendiriyoruz

 • Bir Üçgenin İç Açılarını Bulma

 • Üçgenleri Kenarlarına ve Açılarına Göre Sınıflandırma

 • Dikdörtgen ve Kare Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

 • Köşegen Nedir?

 • Geometrik Şekillerin Köşegenleri

 • Geometrik Şekilleri Çizme

 • Kare, Dikdörtgen ve Üçgen Çizme

 • Özet - Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

 • Alıştırmalar - Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

 • Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir.Üçgen, kare ve dikdörtgenin herhangi bir köşesinden başlanarak saatin aynı veya tersi yönünde ilerlenir. Bunların her bir köşesindeki harfler sırayla yazılarak isimlendirilir.

  Bora, bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. Parkta bir süre oynadıktan sonra
  eve döndü. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol; Okul → Bakkal → Park → Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Bora'nın izlediği bu yolu bir dikdörtgen şeklinde ifade edersek, bu dikdörtgen “EOBP dikdörtgeni” veya “EPBO dikdörtgeni” olarak isimlendirilir.

  Benzer bir senaryo ile üçgen isimlendirilir. Köşeleri "A", "B" ve "C" olan bir üçgen, “ABC, ACB, BAC, BCA, CAB veya CBA üçgeni” olarak isimlendirilir ve sembolik olarak ΔABC veya ABC olarak gösterilir.

  Üçgen, kare ve dikdörtgen isimlendirilirken harfler alfabetik sıraya uygun seçilmeyebilir.

  Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "Δ" kullandırılır.
  Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir.Öğrencilerin her bir kenarın, farklı iki köşeyi olusturan iki uç noktası olduğunu gözlemlemeleri sağlanır. Bu uç noktalar belli olunca kenarın yani doğru parçasının belirlendiği ve bu doğru parçasının iki köşeyi birleştiren en kısa yol olduğu fark ettirilir.
  Doğru parçası modeli olarak okul ile ev veya ev ile okul arasındaki düz yol aldırılır. Bu yolun “okul-ev arası veya yolu” ya da “ev-okul arası yolu” biçiminde adlandırıldığı gibi bir doğru parçasının uçlarının adını vererek isimlendirildiği fark ettirilir.
  “OE doğru parçası” veya “EO doğru parçası”, OE veya [OE] ile gösterildiği gibi EO veya [EO] ile gösterilir. OE nin uzunluğu IOEI veya IOEI ile de temsil edilir.

  ABC üçgenindeki AB kenarı [AB], [BA] ya da AB, BA; PTRS karesindeki TR kenarı da [TR], TR , [RT] veya RT biçiminde gösterilir.
  Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarının aynı zamanda bir doğru parçası olduğu vurgulanır.

  Uçları A, B olan doğru parçası; AB veya [AB] ile temsil edildiğinde uzunluğu, sırasıyla AB veya AB ile gösterildiği belirtilir.
  Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.Kare ve dikdörtgenlerin özellikleri ile ilgili nesi var oyunu oynatılır. Öğrenciler gruplara ayrılır ve gruplara bir özellik söylenir. Öğrencilerde o özelliğin hangi şekle ait olduğunu söyler doğru bilen gruplar puan alır.Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullanılarak çeşitli büyüklükte kare ve dikdörtgenler oluşturulur. Oluşturulan kare ve dikdörtgen inceletilerek bunların kenar ve açılarının özellikleri belirletilir. Bu özellikler karşılaştırılarak kare ve dikdörtgenin benzerlik ve farklılıkları buldurulur.Farklı duruşlardaki kare ve dikdörtgenin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.
  Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması yapılırken önce sezgiye dayalı olarak ikizkenar, eşkenar ve çeşitkenar üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır.

  Çizilmiş olarak verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ölçtürülür. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler ikizkenar, eşkenar ve çeşitkenar üçgen olarak isimlendirilir.

  Geometri tahtası veya noktalı kağıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.
  Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.Çalışma kitabında bulunan kağıttan üçgen etkinliği yapılarak öğrencilere üçgenin iç açılarının ölçüsü 180 derece olduğu hissettirilir.Farklı büyüklükte üçgenler çizdirilerek iç açıları ölçtürülür. Bu açıların ölçüleri toplamı buldurulur.

  Kâğıttan bir üçgen modeli üç köşesinden koparttırılıp elde edilen parçaların
  köşeleri bir noktada yan yana getirtilerek bir doğru açı oluştuğu buldurulur.

  Kâğıttan bir üçgen modelinin açıları ölçtürülüp bir noktadan itibaren bitişik
  olarak çizdirilerek doğru açı oluşturdukları buldurulur.
  Modeldeki açıların karışmaması için üçgen köşelerinden düz kestirilmez.
  Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir.Üçgenler açı ölçülerine göre sınıflatılırken önce sezgisel olarak dik, geniş ve dar açılı üçgeni birbirinden ayıran özelliklerin ne olduğu tartıştırılır. Ölçme yaptırılarak farklılıklar ortaya çıkartılır.

  Çizilmis olarak verilen üçgenlerin açıları ölçtürülür. Ölçme sonuçlarına göre üçgenler dik, dar ve genis açılı üçgen olarak adlandırılır.

  Geometri tahtası veya noktalı kâğıt kullandırılarak farklı duruşlardaki üçgen çeşitleri oluşturtulur.
  Farklı duruşlardaki üçgenlerin özelliklerinin değişmeyeceği vurgulanır.
  Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir.Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.

  Kısa kenarının uzunluğu 5 cm, uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir.

  Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir.
  Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez.


  11.10/15.10 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
 • Şekillerin Simetri Doğruları

 • Simetrik Şekilleri Bulma

 • Simetrik Olup Olmadığını Bulma

 • Simetri Doğrusu Bulma

 • Simetrik Olan Noktaları Bulma

 • Simetrik Olan Noktaları Bulma Etkinliği

 • Alıştırmalar - Simetri

 • Özet - Simetri

 • Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel OkumaBüyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğruları belirlenir.Çeşitli düzlemsel şekillerin kâğıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. Birden fazla simetri doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip çizdirilir.

  Kareli veya noktalı kâğıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup simetri doğruları belirletilir.
  Simetrik şekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

  Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.  16.10/20.10 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
 • Örüntü ve Süslemeler

 • Örüntü Oluşturma

 • Süsleme Oluşturma

 • Alıştırmalar - Örüntü ve Süslemeler

 • Özet - Örüntü ve Süslemeler

 • Örüntü ve Süslemeler

  Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma
  Geometrik şekiller verilerek eşleştirme çalışması yaptırılabilir. Kare, dikdörtgen ve üçgenin özellikleriyle ilgili kavram haritası oluşturulması istenir.Noktalı, izometrik veya kareli kâğıtlar kullanılarak süslemeler yaptırılır.Süslemelerde oluşturulan model temel alınarak, arada boşluk kalmayacak şekilde döşeme yaptırılır.


  21.10/24.10 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Sütun grafiğini oluşturur.
 • Verilerin Farklı Gösterimleri

 • Sütun Grafiği

 • Sütun Grafiği Neden Tercih Edilir?

 • Sütun Grafiği Oluşturma

 • Sütun Grafiğini Yorumlama

 • Sütun Grafiğini Yorumlama Etkinliği

 • Alıştırmalar - Sütun Grafiği

 • Özet - Sütun Grafiği

 • Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi

  Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi

  Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu

  Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma
  Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder.

  10-16 Kasım Atatürk Haftası

  1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri

  2. Atatürk haftası anlam ve önemi

  3. Atatürk haftası etkinlikleri

   

  2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

   

  24 Kasım Öğretmenler günü

  Öğrecilere araştırma ödevi verilir. 4. sınıflardaki öğrencilerin en sevdikleri sporlar veya kan grupları ile ilgili bir araştırma verilerek öğrencilerden bu araştırmaların sonucunu çetele tablosu, sıklık tablosu ve sütun grafiğinde göstermeleri istenir.

  Problem: Çevre gezisi baskanının kim olacağının belirlenmesi:
  Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Seçim sonuçlarına ait sırasıyla çetele ve sıklık tabloları yaptırılır. Tablolara dayalı nesne grafiği oluşturtulur. Oluşturulan nesne grafiğindeki her bir sütun dikkdörtgensel bölgeye dönüştürüldükten sonra öğretmen bu düzenin “sütun grafiği” olduğunu belirtir. Daha sonra sütun grafiğinin yapısı sözlü ve yazılı olarak açıklatılır.

  Olaylar, öğrencilerin okul içi veya dışı yaşantısından olabilir.

  Sütun grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne veya şekil grafiği yaptırılır. Öğrencileri yönlendirilerek sütun grafiği oluşturmaları sağlanır.

  Sütun grafiklerinde sütunların genişliklerinin aynı olmasına dikkat edilir.
  İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
  Sütun grafiğini yorumlar.Sosyal Bilgiler dersi “Üretimden Tüketime” ünitesi

  Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma
  Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder.
  Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günüÖğrecilere araştırma ödevi verilir. 4. sınıflardaki öğrencilerin en sevdikleri sporlar veya kan grupları ile ilgili bir araştırma verilerek öğrencilerden bu araştırmaların sonucunu çetele tablosu, sıklık tablosu ve sütun grafiğinde göstermeleri istenir. Oluşturdukları grafikle ilgili yorum yazmaları istenir.Gülizar, Kıymet, Mutlu ve Anıl’ın okul tatil olmadan önce okuduğu kitap sayıları ile ilgili bir sütun grafiği verilir.
  • Kitap okumayı en çok kim seviyor?
  • Kıymet’in okuduğu kitap sayısının Mutlu’nun okuduğu kitap sayısına eşit olması için Kıymet’in kaç kitap daha okuması gerekir?
  • Yaz tatilinde Kıymet 5, Anıl 2 kitap daha okudu. Buna göre kim daha fazla kitap
  okumuştur?
  Yorumlarının gerekçelerini açıklamaları sağlanır.

  Değerlendirmede projenin her aşaması (hazırlık, süreç, rapor ve sunu) göz önünde bulundurulmalıdır.
  İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme


  25.10/05.11 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • Büyük Doğal Sayılar

 • Doğal Sayılarda Basamak Kavramı

 • Doğal Sayılarda Bölük Kavramı

 • Doğal Sayıların Basamaklarını Belirleme

 • Doğal Sayıların Basamak Değerlerini Belirleme

 • Doğal Sayılarda Çözümleme

 • Doğal Sayıları Çözümleme Etkinliği

 • Doğal Sayılar ile İlgili Sorular

 • Şekillerle Verilen Örüntüyü Sayılarla İlişkilendirme

 • Alıştırmalar - Doğal Sayılar

 • Özet - Doğal Sayılar

 • Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günüRenkli kartlara sayılar ve okunuşları yazılır. Öğrencilerin eşleştirme yapmaları istenir. Yalanı bul çalışması yaptırılır. Sayıların karşılarına okunuşları yazılır. Bazılarına yanlış yazılır. Çalışma kağıdının altına yalan kutusu ve doğru kutusu yapılır. Yanlış cevap olanların sayısı yalan kutusuna, doğru olanların sayısı doğru kutusuna yazılır.Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar modellenerek
  gösterilir. Binliğin, 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir.

  Onluk taban blokları kullanılarak 1253 doğal sayısı binlik, yüzlük, onluk ve birliklerine ayrılarak okutulur ve yazdırılır.
  En büyük ve en küçük 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar buldurulur.

  5 ve 6 basamaklı doğal sayılar için basamak tablosu kullandırılır.
  İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
  4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü“Üç yüz bin on iki” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz.Öğrencilerden 324 621 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir.Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.

  Basamaklarındaki rakamları veya bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazdırma etkinlikleri de yaptırılır.
  İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
  4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günüÖğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ayrı renkte farklı şekillerde kart dağıtılır. Bazı renkli kağıtlara çözümlenmiş doğal sayılar ve bazılarına da sadece doğal sayılar yazılır. Büyük bir kartona bu kağıtların cevapları yazılır. Kartlar gösterilir ve süre verilir. Büyük kartonda doğru cevabı bulan öğrenci kendi kartını koyar ilk koyan ve en çok doğrusu olan grup kazanır.62 324 sayısı;
  62 324 = 60 000 + 2000 + 300 + 20 + 4 = 6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik biçiminde çözümletilir.
  Ara basamaklarında tekrar eden rakamlar ve sıfır bulunan sayılarla da çözümleme yaptırılır.İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
  Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.Atatürk haftası(10-16 kasım haftası) 1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri 2. Atatürk haftası anlam ve önemi 3. Atatürk haftası etkinlikleri 2-8 kasım Lösemili çocuklar haftası 24 kasım Öğretmenler günü4328 ile 4379 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

  Çevrenizdeki yetişkinlerin, hangi durumlarda sayıları yuvarlamaya gereksinim duyduklarını ve stratejileri araştırıp sınıfa sununuz.
  Öğrencilerden verilen bir sayının sayı doğrusu üzerindeki 10'un katı ve 100'ün katı olan sayılardan hangisine daha yakın olduğunu belirlemeleri istenir.İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme
  Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.Türkçe dersi "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" öğrenme alanı Görsel Okuma

  10-16 Kasım Atatürk Haftası

  1. Atatürk'ün hayatı ve kişisel özellikleri

  2. Atatürk haftası anlam ve önemi

  3. Atatürk haftası etkinlikleri

   

  2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

   

  24 Kasım Öğretmenler günü

  Sınıf gruplandırılır, örüntü blokları ile örüntüler oluşturmaları istenir.

  Öğrencilerden değişik renklerde boncuk getirmeleri ve bu boncuklardan belli bir örüntüde bilezik veya kolye yapmalı istenir.
  Oyun pulları, fasulyeler, plastik malzemeler vb. nesnelerle oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler fark ettirilerek sayısal ifadeleri buldurulur.

  Örüntüye karşılık gelen sayıların aralarındaki ilişki buldurulur.
  Bir örüntüye karşılık gelen sayısal ilişkiler çok sayıda olabileceğinden bunların arasından bu sınıf düzeyine uygun olanlar seçilir.

  Örüntü şekillerle verilebileceği gibi sayılarla da verilebilir. Sayılarla verilen örüntünün şekillerle gösterimi yaptırılır.
  İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme