Vitamin Öğretmen Portalı

Portalı aktif kullanabilmek için giriş yapmalısınız.

Yıllık Planlar

Vitamin Öğretmen'in Yıllık Planları size, zengin bir bilgisayar destekli eğitim materyali olan Vitamin'i derslerinizde daha etkin kullanabilmeniz için yol göstermek üzere sunulmuştur.

Kapat
Tarayıcınızın versiyonunu lütfen güncelleyiniz. Internet Explorer (8 veya 9),Google Chrome veya Mozilla Firefox kullanmalısınız.
 • DERS
 • Türkçe
  Matematik
  Sosyal Bilgiler
  Fen ve Teknoloji
 • SINIF
 • 4.Sınıf
  5.Sınıf
  6.Sınıf
  7.Sınıf
  8.Sınıf
 • AY
 • Eylül
  Ekim
  Kasım
  Aralık
  Ocak
  Şubat
  Mart
  Nisan
  Mayıs
  Haziran

  21.10/24.01 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
 • Duyu Organları

 • Gözün Bölümleri ve Fonksiyonları

 • Göz

 • Göz Yuvarlağı ve Kısımları

 • Sert Tabaka

 • Damar Tabaka

 • Ağ Tabaka

 • Gözün Yardımcı Organları

 • Nasıl Görürüz?

 • Göz Sağlığı

 • Astigmatlık

 • Şaşılık

 • Presbitlik

 • Katarakt

 • Renk Körlüğü (Daltonizm)

 • Göz Kusurları

 • Hipermetrop

 • Miyop

 • Eşleştirme

  Kavram haritası
  Bileşik Nedir?
  Öğrenciler, Na, I2 ve NaI katılarının kristal model veya resimlerini ayrı ayrı incelerler. Na atomlarının, Na kristalindeki yakınlığı ile NaI kristalindeki yakınlığını karşılastırırlar. I2 ve NaI modelleri üzerinde, aynı karşılastırma iyot atomları için yapılır. NaI modelinde birbirine en yakın atomların hangi elementlere ait olduğu irdelenir.
  Element haldeki Na atomlarının ve I2 moleküllerinin kendi özdeşlerinden koptuğu ve birbirine bağlanarak NaI oluşturduğu sonucuna gidecek bir tartışma yapılır. “Farklı element atomları bir araya gelerek bileşikleri oluşturur.” genellemesine varılarak etkinlik tamamlanır.
  H2 ve O2 gazlarının molekülsel resimlerinden çıkılarak H2O oluşumunu gösteren süreç üzerinde yukarıda anlatılanlar tekrarlanır. Her bilesikte en az iki element bulunduğu, daha karmaşık bileşiklerde (C6H12O6) gibi üç veya daha fazla da bulunabileceği belirtilir.
  Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar.BulmacaFTTÇ
  Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına açıklamak amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın yeri ve önemini bilir.
  Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.BulmacaDokunma
  Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerden biri arkadaşının gözlerini kapatır. Diğer öğrenci iki kalemi bir araya getirerek uçlarını arkadasının dudak, kol, parmak, bacak ve ayaklarına hafifçe bastırır. Arkadaşının ne zaman iki kalem, ne zaman tek kalem hissettiğini tahtaya çizilen bir tabloya işaretler ve en duyarlı bölgelerini belirlemeye çalışır.

  Tek Göz Yanılır
  Öğrenciler bir gözlerini kapatır. Bir eli ile tükenmez kalemi diğeriyle de kalemin kapağını tutarak göz hizasına getirir, kapağı kapatmayı dener. Öğretmen, “Kapağın kalemin önünde mi, arkasında mı olduğunu anlayabiliyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler kapalı olan gözlerini açarak tekrar kapağı kapatmayı dener. Farkın nedeni tartışılır.

  Nasıl Tat Alırız?
  Öğrenciler temiz bir kâğıt mendil ile dilinin üstünü kurutur ve kesme şekeri koyar. Öğretmen öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusunu yöneltir. Öğrenciler dillerini ağızlarının içine alır, dillerini kurutmadan şekeri tekrar dillerinin üzerine koyarlar. Öğretmen, “Tat alabildiniz mi?” sorusunu tekrar yöneltir. Sonuçlar sınıfta tartışılır.

  Bil Bakalım
  Öğretmen portakal, havuç, elma, patates, greyfurt, armut gibi meyvelerden aynı şekil ve büyüklükte parçalar keser, bunların her birini belli olmayacak şekilde ayrı kağıtlara sararak sınıfa getirir. Sınıftan 3 gönüllü öğrenci seçilir. 1. öğrencinin gözleri bağlanır, verilen 3 ayrı maddeyi sadece koklayarak tanıması istenir ve tahminleri kaydedilir. Öğrencinin gözleri açılır ve tahminlerinin doğruluğu kontrol edilir. 2. öğrenci aynı işlemleri maddelere dokunarak yapar, tahminleri kaydedilir ve tahminlerinin doğruluğu kontrol edilir. 3. öğrencinin ise gözleri bağlanmaz. Bu öğrenciye de 3 ayrı madde verilir ve dokunarak, koklayarak, görerek maddeleri tanımaya çalışır, tahminleri kaydedilerek bunların doğruluğu kontrol edilir. Öğretmen öğrencilere “Hangi öğrenci besinleri en kolay tanıdı? Neden?”, “Hangi maddeleri tanımak daha kolaydı?”, “Hangi maddeleri tanımak zordu?” şeklinde sorular sorar. Öğrencilerin duyu organları beraber çalıştığında algılamanın daha kolay ve doğru olduğu sonucuna ulaşmalarını sağlayacak sorularla tartışma yönlendirilir.
  Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır. Tüm duyu organlarındaki duyu almaçlarının uyarıları, duyu-sinir yolu ile beyindeki özel merkezlere ilettiği ve yanıt verdiği düşünülerek tek bir duyu organı örneği üzerinden uyarı alımı-cevap verme süreci açıklanır. Diğerlerinin açıklaması öğrenciden beklenir.

  Kulağın vücudumuzun dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğu belirtilir.
  Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir.Eşleştirme

  Kavram haritası
  Bileşik Nedir?
  Öğrenciler, Na, I2 ve NaI katılarının kristal model veya resimlerini ayrı ayrı incelerler. Na atomlarının, Na kristalindeki yakınlığı ile NaI kristalindeki yakınlığını karşılastırırlar. I2 ve NaI modelleri üzerinde, aynı karşılastırma iyot atomları için yapılır. NaI modelinde birbirine en yakın atomların hangi elementlere ait olduğu irdelenir.
  Element haldeki Na atomlarının ve I2 moleküllerinin kendi özdeşlerinden koptuğu ve birbirine bağlanarak NaI oluşturduğu sonucuna gidecek bir tartışma yapılır. “Farklı element atomları bir araya gelerek bileşikleri oluşturur.” genellemesine varılarak etkinlik tamamlanır.
  H2 ve O2 gazlarının molekülsel resimlerinden çıkılarak H2O oluşumunu gösteren süreç üzerinde yukarıda anlatılanlar tekrarlanır. Her bilesikte en az iki element bulunduğu, daha karmaşık bileşiklerde (C6H12O6) gibi üç veya daha fazla da bulunabileceği belirtilir.
  Polimerler, proteinler, karbonhidratlar gibi çok büyük moleküllere bu düzeyde girilmeyecektir.BSB
  Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.
  Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.Misafirimiz Var
  Sınıfa davet edilen göz doktoru göz sağlığı hakkında bilgi verir, konuyla ilgili merak edilen soruları cevaplar. Öğrenciler göz sağlığının önemi ve korunması hakkında kompozisyon yazar ve bunları sınıfta okurlar.


  29.11/03.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder.
 • Mekanik Enerji Korunumu

 • Enerji Dönüşümü ve Hız

 • Kinetik Enerji ve Yer Çekimi Potansiyel Enerjisinin Birbirine Dönüşümü

 • Elektrik Santrali Tasarlayalım

 • Güneş Enerjisi

 • Alıştırmalar - Enerji Dönüşümleri

 • Özet - Enerji Dönüşümleri

 • 6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilİŞkilendirilir.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Kütle, Kinetik Enerjinin Büyüklüğünü Değiştirir
  Öğrenciler, aynı süratle hareket eden bazı cisimleri durdurmanın neden tehlikeli olabileceği sorusuna cevap aramak için tahminlerde bulunur. Bu amaçla eğik bir düzlem ve bunun en alt ucundan belirli bir mesafeye konmuş tahta bloktan oluşan bir düzenek hazırlar. Öğrenciler, oyuncak bir arabayı eğik düzlemin en üst noktasından serbest bırakarak tahta blokla çarpışmasını sağlar. Tahta bloğun zemin üzerinde ne kadar sürüklendiğini ölçerler. Sonra aynı işlemi oyuncak arabanın kütlesini artırarak (iki katına çıkararak) tekrar ederler. Tahta bloğun her iki denemedeki sürüklenme miktarını karşılaştırırlar. Her iki durumda da eğik düzlemi aynı süratle terk eden oyuncak arabanın tahta bloğu neden farklı miktarlarda sürüklediği hakkında fikir
  üretirler. Oyuncak arabanın kütlesindeki değisimle arabanın kinetik enerjisindeki değisim arasında ilişki kurarlar. Benzer bir düzenek, süratin kinetik enerjiyi nasıl etkilediğini göstermek için kurulur ve sürat ile kinetik enerji arasındaki ilişki tartışılır.
  İş birimi joule (jul) olarak verilir.

  Sadece hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olacağından bahsedilmeli, bununla ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.
  BSB
  Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.

  Gözlem için uygun ve gerekli araç,gereci seçip bunları beceriyle kullanır.

  Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.
  Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder.6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilİŞkilendirilir.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Kütle, Kinetik Enerjinin Büyüklüğünü Değiştirir
  Öğrenciler, aynı süratle hareket eden bazı cisimleri durdurmanın neden tehlikeli olabileceği sorusuna cevap aramak için tahminlerde bulunur. Bu amaçla eğik bir düzlem ve bunun en alt ucundan belirli bir mesafeye konmuş tahta bloktan oluşan bir düzenek hazırlar. Öğrenciler, oyuncak bir arabayı eğik düzlemin en üst noktasından serbest bırakarak tahta blokla çarpışmasını sağlar. Tahta bloğun zemin üzerinde ne kadar sürüklendiğini ölçerler. Sonra aynı işlemi oyuncak arabanın kütlesini artırarak (iki katına çıkararak) tekrar ederler. Tahta bloğun her iki denemedeki sürüklenme miktarını karşılaştırırlar. Her iki durumda da eğik düzlemi aynı süratle terk eden oyuncak arabanın tahta bloğu neden farklı miktarlarda sürüklediği hakkında fikir
  üretirler. Oyuncak arabanın kütlesindeki değisimle arabanın kinetik enerjisindeki değisim arasında ilişki kurarlar. Benzer bir düzenek, süratin kinetik enerjiyi nasıl etkilediğini göstermek için kurulur ve sürat ile kinetik enerji arasındaki ilişki tartışılır.
  İş birimi joule (jul) olarak verilir.BSB
  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değişkenleri sabit tutar.

  Bağımsız değiskeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler.

  Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çesitli yöntemlerle kaydeder.

  Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
  Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu belirtir.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Çekim Potansiyel Enerjisi Nelere Bağlıdır?
  Öğrenciler iki basketbol topu gibi ağırlıkları eşit iki cismi farklı yüksekliklerden (Olayın kolayca fark edilebilmesi için yükseklikler mümkün olduğunca farklı alınmalıdır.) serbest bırakarak bu cisimlerin kumlu bir zemin üzerinde oluşturacağı etkileri gözlemler ve sonuçları karşılaştırır. Daha sonra öğrenciler basketbol topu ve plastik bir top gibi ağırlıkları farklı iki cismi eşit yüksekliklerden serbest bırakarak bu cisimlerin kumlu bir zemin üzerinde oluşturacağı etkileri gözlemler ve sonuçları karşılaştırır. Her iki denemeden elde ettikleri sonuçları kullanarak çekim potansiyel enerjisinin yükseklik ve ağırlıkla olan ilişkisini fark ederler.
  Burada konumla ilgili olarak öğrenciler bir cismin yerden yüksekliğini dikkate almalıdır.

  Dünya-Ay ve Dünya-Güneş arasındaki çekim potansiyel enerjisine değinilmez.

  Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.
  Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  “Potansiyel enerji” kavramı öğrencilere sezdirilmeli; bununla ilgili matematiksel bağıntılar verilmemelidir.

  Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.
  BSB
  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değiskenleri sabit tutar.

  Bağımsız değişkeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler.

  Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

  Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
  Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine sahip olabileceğini belirtir.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?

  Esneklik Potansiyel Enerjisi Nelere Bağlıdır?
  Öğrenciler bir yayı sıkıştırarak önüne bir cisim koyar. Sonra sıkıştırılmış yayı serbest bırakarak cismin hareketini gözlemler. Aynı işlemi, yayı daha fazla sıkıştırarak tekrar denerler. Benzer bir denemeyi, ucuna cisim bağlanmış bir yayı gererek yaparlar. Cisimlerin hareketlerinin sebebinin ne olduğunu tartışırlar. Cisimlerin aldığı yolu yayın sıkıştırılma/gerilme miktarını yayın sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi ile ilişkilendirirler. Son olarak öğrenciler, farklı esneklik özelliğine sahip birkaç yayı, aynı miktarda sıkıştırarak veya gererek yukarıdaki işlemi tekrar eder. Yayların esneklik özelliğinin yayların esneklik potansiyel enerjisini değistirdiğini gözlemler.

  Öğrenciler kütle (m) ve yer çekimi ivmesinin (g) çekim potansiyel enerjisine etkisini, ayrı ayrı değil onlara tanıdık gelen ve kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımlarının yerine geçen ağırlık olarak incelemelidir. Çünkü öğrenciler yer çekimi ivmesi ile ilgili bilgileri almadan bir cismin ağırlığını dinamometre ile belirleme becerisini 6. sınıfta kazanmıştır.

  Bazı cisimlere örnek olarak balon, lastik, cetvel verilebilir

  Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.
  Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark eder.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Esneklik Potansiyel Enerjisi Nelere Bağlıdır?
  Öğrenciler bir yayı sıkıştırarak önüne bir cisim koyar. Sonra sıkıştırılmış yayı serbest bırakarak cismin hareketini gözlemler. Aynı işlemi, yayı daha fazla sıkıştırarak tekrar denerler. Benzer bir
  denemeyi, ucuna cisim bağlanmış bir yayı gererek yaparlar. Cisimlerin hareketlerinin sebebinin ne olduğunu tartışırlar. Cisimlerin aldığı yolu yayın sıkıştırılma/gerilme miktarını yayın sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi ile ilişkilendirirler. Son olarak öğrenciler, farklı esneklik özelliğine sahip birkaç yayı, aynı miktarda sıkıştırarak veya gererek yukarıdaki işlemi tekrar eder. Yayların esneklik özelliğinin yayların esneklik potansiyel enerjisini değistirdiğini gözlemler.
  Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.BSB
  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değiskenleri sabit tutar.

  Bağımsız değişkeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler.

  Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

  Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
  Yayın esneklik potansiyel enerjisinin yayın sıkışma(veya ,gerilme) miktarı ve yayın esneklik özelliğine bağlı olduğunu keşfeder.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Enerjiyi Vardan Yok, Yoktan Var Edemeyiz!
  Öğrenciler belirli bir yükseklikten bir cismin serbest bırakılması, hareket eden bir cismin belirli bir yüksekliğe çıkması, sıkıştırılmış bir yayın önüne konulan bir cismi fırlatması veya hareketli bir cismin bir yayı sıkıştırması olaylarını tartışarak potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümlerini fark eder. Çeşitli enerji dönüsümlerini araştırarak enerjinin korunduğu sonucuna ulaşırlar.

  Enerjinin harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.

  BSB
  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değiskenleri sabit tutar.

  Bağımsız değişkeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler.

  Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

  Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
  Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Enerjiyi Vardan Yok, Yoktan Var Edemeyiz!
  Öğrenciler belirli bir yükseklikten bir cismin serbest bırakılması, hareket eden bir cismin belirli bir yüksekliğe çıkması, sıkıştırılmış bir yayın önüne konulan bir cismi fırlatması veya hareketli bir cismin bir yayı sıkıştırması olaylarını tartışarak potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümlerini fark eder. Çeşitli enerji dönüsümlerini araştırarak enerjinin korunduğu sonucuna ulaşırlar.
  Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.BSB
  Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede, sınıfta gözlem ve deney yaparak, fotoğraf, kitap, harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar.
  Enerji dönüşümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Enerjiyi Vardan Yok, Yoktan Var Edemeyiz!
  Öğrenciler belirli bir yükseklikten bir cismin serbest bırakılması, hareket eden bir cismin belirli bir yüksekliğe çıkması, sıkıştırılmış bir yayın önüne konulan bir cismi fırlatması veya hareketli bir cismin bir yayı sıkıştırması olaylarını tartışarak potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümlerini fark eder. Çeşitli enerji dönüsümlerini araştırarak enerjinin korunduğu sonucuna ulaşırlar.

  Enerjinin harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.

  Çeşitli enerji türlerini araştırır ve bunlar arasındaki dönüşümlere örnekler verir.Türkçe dersi “Okuma” dil becerisi ilişkilendirilir.Hangi Kuvvet iş Yapar?

  Hangi Durumda Daha Kolay Yukarı Çıkarırız?
  Enerjinin, harcanması, tüketilmesi ve kullanılması günlük dilde sıkça geçer. Böyle durumlarda enerjinin yok olmadığı, genellikle başka bir enerjiye dönüştüğü vurgulanmalıdır.

  FTTÇ
  Teknolojinin aynı konuda tarih içinde farklılıklar gösterdiğini, değişim geçirdiğini ve yeni geliştirilen teknoloji ürünlerinin öncekilerden izler taşıdığını fark eder ve bu durumu örneklerle açıklar.

  Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel, toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar olduğunu fark eder.

  Bireyin teknoloji geliştirirken veya kullanırken sonuçları hakkında kendine, topluma, çevreye ve yasalara karsı sorumluluk hissetmesi gerektiğini anlar.

  Fen ve teknolojiye dayalı mesleklere ve bu mesleklerde çalısan kisilere (kadın ve erkek), olabildiğince kendi yakınları veya tanıdıkları arasından örnek verir.

  Tutum ve Değer
  Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu vardır.).
  Demokratik süreçlere güven duyar.
  Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.
  İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri ve kişileri takdir eder.
  Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder ve/veya böyle yaşayanları takdir eder.
  Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü yapmaz, çevresine zarar vermez, başkalarının hakkını çiğnemez, âdil ve dürüsttür.).

  Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler verir.5. sınıfın “Işık ve Ses” ünitesinde ışığın yayılması ve ısığın maddeyle karşılaşması ile ilgili öğrenilenler hatırlatılmalıdır.Hangisi Işığı En Çok Soğurur?

  Hipotezi Test Edelim

  Güneş Ocağı

  Küçük Bilim İnsanı Araştırıyor: Güneş Enerjisi
  Öğrenciler, internet, kütüphaneler, ilgili kurum ve kuruslardan güneş enerjisinin önemini, etkilerini, kullanım alanlarını, avantaj ve dezavantajlarını arastırır. Bilgisayar kullanarak arastırma sonuçlarını raporlaştırır ve sunarlar.

  FTTÇ
  Fen ve teknoloji uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar.


  04.12/11.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Bir kuvvetin yönünün nasıl değiştirilebileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
 • İş Yapma Kolaylığı Sağlayan Sistemler

 • Basit Makine Nedir?

 • Kaldıraç Yardımıyla Cisimlerin Dengelenmesi

 • Kaldıraç

 • Sabit Makara

 • Hareketli Makara

 • Palanga

 • Makaralarda Giriş ve Çıkış Kuvvetlerinin Bulunması

 • Eğik Düzlem Yardımıyla Cisimlerin Taşınması

 • Eğik Düzlem

 • Vida

 • Kama

 • Çıkrık

 • Dişli Çark

 • Kuvvetin Yönünü Değiştiren Basit Makineler

 • Bileşik Makinelerde Kuvvet Kazancının Hesaplanması

 • Alıştırmalar - Basit Makineler

 • Özet - Basit Makineler

 • Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.
  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecektir.

  Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  Basit Makineler İşlerimizi Kolaylastırır
  Öğrenciler ağır bir cismi, nasıl hareket ettirebilecekleri veya bu cismi daha yüksek bir yere nasıl çıkarabilecekleri gibi konular hakkında tartışarak tahminlerde bulunur. Tahminlerini basit deneylerle test ederler. Cisimlere etki eden kuvvetlerin yönlerini, uyguladıkları kuvvetlerin yönleri ile karşılaştırırlar. Kullandıkları basit makinelerin uygulanan kuvvetlerin yönlerini değistirebileceğini fark ederler. Daha sonra öğrenciler basit makine ile yapılan bir işi, basit makinekullanmadan yapmaya çalışırlar. Basit makine kullandıkları ve kullanmadıkları durumları karşılaştırarak sonuçlarını tartışırlar. Basit makinelerin uygulanan kuvvetin yönünü değistirerek ve genellikle daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapmaya yardım edecekleri sonucuna ulasırlar. Basit makinelere örnekler vererek günlük hayattaki uygulamalarını belirtirler.
  Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit makineleri tanımaları ve bunların sağladığı kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.

  Basit makinelerin bize fazladan bir enerji sağlamadığı, yani enerji üretmedikleri, aksine sürtünmeden dolayı enerji kaybına yol açtığı vurgulanmalıdır.

  Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemilerin Haliç’e nasıl indirildiği ve Arşimet’in basit makinelerle ilgili çalışmalarından söz edilebilir.
  BSB
  Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.

  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.
  Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir.Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  Basit Makineler İşlerimizi Kolaylaştırır
  Öğrenciler ağır bir cismi, nasıl hareket ettirebilecekleri veya bu cismi daha yüksek bir yere nasıl çıkarabilecekleri gibi konular hakkında tartışarak tahminlerde bulunur. Tahminlerini basit deneylerle test ederler. Cisimlere etki eden kuvvetlerin yönlerini, uyguladıkları kuvvetlerin yönleri ile karşılaştırırlar. Kullandıkları basit makinelerin uygulanan kuvvetlerin yönlerini değiştirebileceğini fark ederler. Daha sonra öğrenciler basit makine ile yapılan bir işi, basit makine kullanmadan yapmaya çalışırlar. Basit makine kullandıkları ve kullanmadıkları durumları karşılaştırarak sonuçlarını tartışırlar. Basit makinelerin uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek ve genellikle daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapmaya yardım edecekleri sonucuna ulaşırlar. Basit makinelere örnekler vererek günlük hayattaki uygulamalarını belirtirler.
  Basit makine çeşitleri olarak eğik düzlem, kaldıraç, makara ve dişliler verilir.
  Basit makine kullanarak uygulanan “giriş” kuvvetinden daha büyük bir “çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark eder.Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  Basit Makineler İşlerimizi Kolaylaştırır
  Öğrenciler ağır bir cismi, nasıl hareket ettirebilecekleri veya bu cismi daha yüksek bir yere nasıl çıkarabilecekleri gibi konular hakkında tartışarak tahminlerde bulunur. Tahminlerini basit deneylerle test ederler. Cisimlere etki eden kuvvetlerin yönlerini, uyguladıkları kuvvetlerin yönleri ile karşılaştırırlar. Kullandıkları basit makinelerin uygulanan kuvvetlerin yönlerini değiştirebileceğini fark ederler. Daha sonra öğrenciler basit makine ile yapılan bir işi, basit makine kullanmadan yapmaya çalışırlar. Basit makine kullandıkları ve kullanmadıkları durumları karşılaştırarak sonuçlarını tartışırlar. Basit makinelerin uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek ve genellikle daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapmaya yardım edecekleri sonucuna ulaşırlar. Basit makinelere örnekler vererek günlük hayattaki uygulamalarını belirtirler.
  Basit makinelerden bahsederken “giriş kuvvetleri” ve “çıkış kuvvetleri” terimleri bir sistemi ifade etmesi nedeniyle tercih edilir. Ancak uygun yerlerde “uygulanan kuvvet” ve “doğan kuvvet” terimleri de kullanılabilir.

  Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit makineleri tanımaları ve bunların sağladığı kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.
  BSB
  Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.

  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır.

  Büyüklükleri,uygun ölçme araçları kullanarak belirler.

  Büyüklükleri, birimleri ile ifade eder.

  Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
  Bir işi yaparken basit makine kullanmanın enerji tasarrufu sağlamayacağını ,sadece iş yapma kolaylığı sağlayacağını belirtir.

  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.
  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecektir.

  Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  Basit Makineler İşlerimizi Kolaylastırır
  Öğrenciler ağır bir cismi, nasıl hareket ettirebilecekleri veya bu cismi daha yüksek bir yere nasıl çıkarabilecekleri gibi konular hakkında tartışarak tahminlerde bulunur. Tahminlerini basit deneylerle test ederler. Cisimlere etki eden kuvvetlerin yönlerini, uyguladıkları kuvvetlerin yönleri ile karşılaştırırlar. Kullandıkları basit makinelerin uygulanan kuvvetlerin yönlerini değistirebileceğini fark ederler. Daha sonra öğrenciler basit makine ile yapılan bir işi, basit makinekullanmadan yapmaya çalışırlar. Basit makine kullandıkları ve kullanmadıkları durumları karşılaştırarak sonuçlarını tartışırlar. Basit makinelerin uygulanan kuvvetin yönünü değistirerek ve genellikle daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapmaya yardım edecekleri sonucuna ulasırlar. Basit makinelere örnekler vererek günlük hayattaki uygulamalarını belirtirler.
  Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit makineleri tanımaları ve bunların sağladığı kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.

  Basit makinelerin bize fazladan bir enerji sağlamadığı, yani enerji üretmedikleri, aksine sürtünmeden dolayı enerji kaybına yol açtığı vurgulanmalıdır.

  Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemilerin Haliç’e nasıl indirildiği ve Arşimet’in basit makinelerle ilgili çalışmalarından söz edilebilir.
  Belirli bir giriş kuvvetini, en az üç basit makineden oluşan bir bileşik makineye uygulayarak çıkış kuvvetinin büyüklüğünü artıracak bir tasarım yapar.

  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.

  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecektir.

  Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit makineleri tanımaları ve bunların sağladığı kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.

  Basit makinelerin bize fazladan bir enerji sağlamadığı, yani enerji üretmedikleri, aksine sürtünmeden dolayı enerji kaybına yol açtığı vurgulanmalıdır.

  Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemilerin Haliç’e nasıl indirildiği ve Arşimet’in basit makinelerle ilgili çalışmalarından söz edilebilir.
  BSB
  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır.

  Büyüklükleri,uygun ölçme araçları kullanarak belirler.

  Büyüklükleri, birimleri ile ifade eder.

  Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen arastırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

  FTTÇ
  Teknolojik tasarımın tasarım özelliklerini belirlemek, ön tasarım ve iş bölümü yapmak, model ve simülasyondan faydalanmak, deneme üretimi ve ürünün değerlendirilmesi gibi çeşitli aşamalardan olusan bir süreç olduğunu anlar.

  Teknoloji ürünleri geliştirmede ;hayal gücü, yaratıcı düşünme, kültür ve gelenekler, matematiksel bilgi, doğanın işleyişi hakkında fen yoluyla elde edilen bilgiler ile insanların fark edebilme ve kaynağı ne olursa olsun baslangıçta tamamen ilişkisiz görünebilen bilgi, olgu ve malzemeleri bir teknolojik ürün yapmak amacıyla bir araya getirebilme yeteneği gibi birçok kaynaktan yararlanıldığını anlar.
  Farklı basit makine çeşitlerini araştırarak basit makinelerin geçmişte ve günümüzde insanlığa sunduğu yararları değerlendirir.

  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.
  Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecektir.

  Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler(‘ Ben, manevî miras olarak hiç bir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.’gibi) verilmelidir.

  Öğrencilerin, araştırma yoluyla vida, çıkrık, keski, tekerlek vb. basit makineleri tanımaları sağlanır.

  Basit makinelerin bize fazladan bir enerji sağlamadığı, yani enerji üretmedikleri, aksine sürtünmeden dolayı enerji kaybına yol açtığı vurgulanmalıdır.

  Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemilerin Haliç’e nasıl indirildiği ve Arşimet’in basit makinelerle ilgili çalışmalarından söz edilebilir.

  Basit makinelerle ilgili matematiksel bağıntılara girilmeden öğrencilerin basit makineleri tanımaları ve bunların sağladığı kolaylıkları fark etmeleri sağlanmalıdır.

  FTTÇ
  Teknolojinin aynı konuda tarih içinde farklılıklar gösterdiğini, değişim geçirdiğini ve yeni geliştirilen teknoloji ürünlerinin öncekilerden izler taşıdığını fark eder ve bu durumu örneklerle açıklar.

  Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel, toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar olduğunu fark eder.

  Bireyin teknoloji gelistirirken veya kullanırken sonuçları hakkında kendine, topluma, çevreye ve yasalara karşı sorumluluk hissetmesi gerektiğini anlar.

  Fen ve teknolojiye dayalı mesleklere ve bu mesleklerde çalışan kişilere (kadın ve erkek), olabildiğince kendi yakınları veya tanıdıkları arasından örnek verir.

  Tutum ve Değer
  Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu vardır.).
  Demokratik süreçlere güven duyar.
  Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.
  İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelismeleri ve kişileri takdir eder.
  Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder ve/veya böyle yaşayanları takdir eder.
  Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü yapmaz, çevresine zarar vermez, başkalarının hakkını çiğnemez, âdil ve dürüsttür.).

  Tasarladığı bileşik makinenin uzun süre kullanıldığında, en çok hangi kısımlarının ne şekilde aşınacağını tahmin eder.Basit Makineleri Tanıyor muyuz?

  Basit Makinelere Hayatımızdan Örnekler Verelim
  BSB
  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  FTTÇ
  Teknolojik ürünlerin; çoğu zaman bütünü oluşturan parçalardan oluştuğunu ve bu parçaların zaman içinde dış etkenlerle veya birbirleriyle etkileşimleri sonucu asındığını veya tahribata uğradığını fark eder.


  12.12/17.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Sürtünen yüzeylerin ısındığını deneylerle gösterir.
 • Mekanik Enerjinin Isıya Dönüşümü

 • Enerji ve Sürtünme Kuvveti

 • Sürtünmeli Sistemlerde Enerji Dönüşümleri

 • Sürtünme Kuvvetinin Avantajları ve Dezavantajları

 • Hava Direnci

 • Su Direnci

 • Alıştırmalar - Enerji ve Sürtünme Kuvveti

 • Özet - Enerji ve Sürtünme Kuvveti

 • Neden Daha Az Yol Aldı?Kinetik Enerjide Neden Azalma Oldu?
  Öğrenciler bir eğik düzlemi öncelikle beton zemin üzerine koyarak eğik düzlemin en üst noktasından bir oyuncak arabayı serbest olarak bırakırlar. Oyuncak arabanın eğik düzlemi terk ettikten sonra ne kadar yol aldığını ölçerler. Öğrenciler daha sonra bu işlemi aynı oyuncak araba ve eğik düzlemi kullanarak farklı zeminlerde (toprak, halı vb.) tekrar ederek sonuçları karşılaştırırlar. Eğik düzlemi aynı süratle terk eden oyuncak arabanın farklı zeminlerde neden farklı yollar aldığını tartışırlar.
  Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

  Atmosfere giren meteorların yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.
  BSB
  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.
  Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacağını fark eder.Neden Daha Az Yol Aldı?Kinetik Enerjide Neden Azalma Oldu?
  Öğrenciler bir eğik düzlemi öncelikle beton zemin üzerine koyarak eğik düzlemin en üst noktasından bir oyuncak arabayı serbest olarak bırakırlar. Oyuncak arabanın eğik düzlemi terk ettikten sonra ne kadar yol aldığını ölçerler. Öğrenciler daha sonra bu işlemi aynı oyuncak araba ve eğik düzlemi kullanarak farklı zeminlerde (toprak, halı vb.) tekrar ederek sonuçları karşılaştırırlar. Eğik düzlemi aynı süratle terk eden oyuncak arabanın farklı zeminlerde neden farklı yollar aldığını tartışırlar.
  Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

  Atmosfere giren meteorların yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.
  BSB
  Verilen bir olaydaki bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini denenebilir bir önerme şeklinde ifade eder.

  Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

  Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

  Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dısındaki değişkenleri sabit tutar.

  Bağımsız değişkeni değiştirerek bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler.
  Kinetik enerjideki azalmayı enerji dönüşümüyle açıklar.Neden Daha Az Yol Aldı?Kinetik Enerjide Neden Azalma Oldu?
  Öğrenciler bir eğik düzlemi öncelikle beton zemin üzerine koyarak eğik düzlemin en üst noktasından bir oyuncak arabayı serbest olarak bırakırlar. Oyuncak arabanın eğik düzlemi terk ettikten sonra ne kadar yol aldığını ölçerler. Öğrenciler daha sonra bu işlemi aynı oyuncak araba ve eğik düzlemi kullanarak farklı zeminlerde (toprak, halı vb.) tekrar ederek sonuçları karşılaştırırlar. Eğik düzlemi aynı süratle terk eden oyuncak arabanın farklı zeminlerde neden farklı yollar aldığını tartışırlar.
  Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

  Atmosfere giren meteorların yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.

  Sürtünmenin etkisiyle kinetik enerjinin ısı, ses ve ışık enerjilerine dönüşümünden bahsedilir.
  Hava ve su direncinin de kinetik enerjide bir azalmaya neden olacağı genellemesini yapar.Neden Daha Az Yol Aldı?Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

  Atmosfere giren meteorların yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.
  Sürtünme kuvvetinin az veya çok olmasının gerekli olduğu yerleri araştırır ve sunar.Türkçe dersi “Okuma” dil becerisi, “Konusma”dil becerisi, “Yazma” dil becerisi ile ilişkilendirilir.Neden Daha Az Yol Aldı?Sürtünme kuvveti ile ilgili matematiksel bağıntılara girilmemelidir.

  Atmosfere giren meteorların yeryüzüne düşerken kütlelerinin neden değiştiğinden söz edilebilir.

  BSB

  Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.  18.12/22.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins iki maddenin birbirlerini dokunmadan ittiğini, farklı cins iki maddenin ise birbirlerini dokunmadan çektiğini deneyerek keşfeder.
 • Elektriklenme

 • Elektrik Yükü

 • Dokunma ile Elektriklenme

 • Etkiyle Elektriklenme

 • Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşimler

 • Topraklama

 • Alıştırmalar -  Elektriklenme

 • Özet - Elektriklenme

 • Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaCisimleri Elektrikleyelim
  Öğrenciler, yünlü bir kazağa sürttükleri bir balonu cama veya duvara yaklaştırdıklarında neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test ederler. Sonra öğrenciler iki gruba ayrılır. 1. Gruptaki öğrenciler, ebonit çubuğu veya plastik bir tarağı yünlü bir kumaşa; 2. Gruptaki öğrenciler ise cam bir çubuğu, ipek bir kumaşa sürter. Sonra gruplar ebonit ve cam çubukları, alüminyum folyodan yapılmıs iple astıkları küçük toplara dokundurmadan yaklastırır. Gruplar gözlemlerini karşılastırarak tartışır. Daha sonra öğrenciler, üç gruba ayrılır. 1. grup yünlü kumaşa sürttükleri ve ortalarından iple bağlı iki plastik çubuğun sürtülen taraflarını birbirine yaklaştırarak gözlemlerini kaydeder. 2. grup, aynı denemeyi iki cam çubuğu ipek kumaşa sürterek; 3. grup ise bir plastik çubuğu, yünlü kumaşa ve bir cam çubuğu ipek kumaşa sürterek tekrarlar. Bu etkinlik sonucunda her bir grup kaydettiği gözlem sonuçlarını birleştirerek bir tablo oluşturur. Bu tablodan yola çıkarak öğrenciler, aynı ve farklı cins maddelerin elektriklendikten sonra birbirleri ile etkileşme durumlarını ifade eden genel bir yargıya varır.
  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  BSB
  Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

  Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
  Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü olduğu sonucuna varır.Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla

  Cisimleri Elektrikleyelim
  Öğrenciler, yünlü bir kazağa sürttükleri bir balonu cama veya duvara yaklaştırdıklarında neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test ederler. Sonra öğrenciler iki gruba ayrılır. 1. gruptaki öğrenciler, ebonit çubuğu veya plastik bir tarağı yünlü bir kumaşa; 2. gruptaki öğrenciler ise cam bir çubuğu, ipek bir kumaşa sürter. Sonra gruplar ebonit ve cam çubukları, alüminyum folyodan yapılmıs iple astıkları küçük toplara dokundurmadan yaklastırır. Gruplar gözlemlerini karşılastırarak tartışır. Daha sonra öğrenciler, üç gruba ayrılır. 1. grup yünlü kumaşa sürttükleri ve ortalarından iple bağlı iki plastik çubuğun sürtülen taraflarını birbirine yaklaştırarak gözlemlerini kaydeder. 2. grup, aynı denemeyi iki cam çubuğu ipek kumaşa sürterek; 3. grup ise bir plastik çubuğu, yünlü kumaşa ve bir cam çubuğu ipek kumaşa sürterek tekrarlar. Bu etkinlik sonucunda her bir grup kaydettiği gözlem sonuçlarını birleştirerek bir tablo oluşturur. Bu tablodan yola çıkarak öğrenciler, aynı ve farklı cins maddelerin elektriklendikten sonra birbirleri ile etkileşme durumlarını ifade eden genel bir yargıya varır.

  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.

  BSB
  Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

  Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını belirtir.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaSürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaSürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaSürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulunca onu aynı tür yükle yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha sonra birbirini itebileceğini deneyerek keşfeder.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaDokundur ve Gör
  Öğrenciler, “Elektriklenen cisimler birbirlerine dokundurulduğunda acaba nasıl davranır?” sorusuna ilişkin tahminlerde bulunur. Daha sonra elektriklediği bir ebonit çubuğu (plastik çubuğu) küçük bir top hâline getirip iple astığı bir alüminyum folyoya yaklaştırır. Yaklaştırma esnasında alüminyum topun hareketini tahmin eder. Topun plastik çubuğa değdikten sonraki hareketini gözlemler. Ön bilgilerini de kullanarak topun çubuğa değmeden önceki ve değdikten sonraki her iki durumunu yorumlamaya çalışır.
  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  BSB
  Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

  Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
  Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif yük alış-verişi yaptığını ve cisimler üzerinde pozitif veya negatif yük fazlalığı (yük dengesizliği) oluştuğunu ifade eder.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaNegatif yüklerin elektronlar, pozitif yüklerin ise protonlar olduğu “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde verilecektir.

  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan yüklü cisimlere negatif yük akışını “topraklama” olarak adlandırır.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaHaydi Yükler Toprağa!
  Öğrenciler, yün kumasa sürterek yükledikleri bir balonu elektroskobun topuzuna dokundurmadan yaklaştırır. Yaprağın hareketini gözlemleyerek gözlem sonucunu kaydeder. Daha sonra balonu uzaklaştırmadan yaprakların bulunduğu metal çubuğun en alt ucuna dokunarak yaprağın hareketini gözlemleyerek sonuçlarını kaydederler. Önce ellerini çeker, bir süre sonra da balonu uzaklastırırlar. Yine elektroskobun yaprağının hareketini gözlemleyerek sonuçlarını tartısır ve yorumlarlar. Öğrenciler bu etkinliğin sonucunda elektroskobun yapraklarına ellerini dokundurduklarında basit bir topraklama yaptıklarının farkına varırlar.
  Toprağın yani yerkürenin aslında çok büyük bir nötr cisim olduğu hatırlatılmalıdır.

  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini deneyerek keşfeder.Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla

  Haydi Yükler Toprağa!
  Öğrenciler, yün kumaşa sürterek yükledikleri bir balonu elektroskobun topuzuna dokundurmadan yaklaştırır. Yaprağın hareketini gözlemleyerek gözlem sonucunu kaydeder. Daha sonra balonu uzaklaştırmadan yaprakların bulunduğu metal çubuğun en alt ucuna dokunarak yaprağın hareketini gözlemleyerek sonuçlarını kaydederler. Önce ellerini çeker, bir süre sonra da balonu uzaklaştırırlar. Yine elektroskobun yaprağının hareketini gözlemleyerek sonuçlarını tartışır ve yorumlarlar. Öğrenciler bu etkinliğin sonucunda elektroskobun yapraklarına ellerini dokundurduklarında basit bir topraklama yaptıklarının farkına varırlar.

  Cisimleri etki ile yüklemek için topraklama yapılması gerektiği vurgulanmalıdır.

  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  BSB
  Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

  Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
  Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler vererek tartışır.Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam
  Yıldırımdan korunma yollarını sıralar.
  Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaYıldırımdan Korunalım
  Öğrenciler, günlük yaşamda elektriklenmenin uygulamaları (fotokopi makineleri, çakmaklar, paratonerler vb.) ile ilgili araştırma yapar. Bir doğa olayı olan “yıldırım düşmesi” konusunda bilgi edinerek korunma yolları ve binalardaki paratonerlerin önemi ile ilgili araştırmalarda bulunur.Araştırma sonuçlarını arkadaşlarına sunarlar.
  FTTÇ
  Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun, gereksinim veya talepleri karsılamak amacıyla gelistirilebileceğini; ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek bunları ortadan kaldıramayacağını anlar.


  20.12/22.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark eder.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaCisimleri Elektrikleyelim
  Öğrenciler, yünlü bir kazağa sürttükleri bir balonu cama veya duvara yaklaştırdıklarında neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test ederler. Sonra öğrenciler iki gruba ayrılır. 1. Gruptaki öğrenciler, ebonit çubuğu veya plastik bir tarağı yünlü bir kumaşa; 2. Gruptaki öğrenciler ise cam bir çubuğu, ipek bir kumaşa sürter. Sonra gruplar ebonit ve cam çubukları, alüminyum folyodan yapılmıs iple astıkları küçük toplara dokundurmadan yaklastırır. Gruplar gözlemlerini karşılastırarak tartışır. Daha sonra öğrenciler, üç gruba ayrılır. 1. grup yünlü kumaşa sürttükleri ve ortalarından iple bağlı iki plastik çubuğun sürtülen taraflarını birbirine yaklaştırarak gözlemlerini kaydeder. 2. grup, aynı denemeyi iki cam çubuğu ipek kumaşa sürterek; 3. grup ise bir plastik çubuğu, yünlü kumaşa ve bir cam çubuğu ipek kumaşa sürterek tekrarlar. Bu etkinlik sonucunda her bir grup kaydettiği gözlem sonuçlarını birleştirerek bir tablo oluşturur. Bu tablodan yola çıkarak öğrenciler, aynı ve farklı cins maddelerin elektriklendikten sonra birbirleri ile etkileşme durumlarını ifade eden genel bir yargıya varır.
  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaSürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulunca onu aynı tür yükle yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha sonra birbirini itebileceğini deneyerek keşfeder.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaDokundur ve Gör
  Öğrenciler, “Elektriklenen cisimler birbirlerine dokundurulduğunda acaba nasıl davranır?” sorusuna ilişkin tahminlerde bulunur. Daha sonra elektriklediği bir ebonit çubuğu (plastik çubuğu) küçük bir top hâline getirip iple astığı bir alüminyum folyoya yaklaştırır. Yaklaştırma esnasında alüminyum topun hareketini tahmin eder. Topun plastik çubuğa değdikten sonraki hareketini gözlemler. Ön bilgilerini de kullanarak topun çubuğa değmeden önceki ve değdikten sonraki her iki durumunu yorumlamaya çalışır.
  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  BSB
  Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

  Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.


  23.12/24.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir.
 • Elektroskop

 • Alıştırmalar -  Elektroskop

 • Özet - Elektroskop

 • Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla

  Bir Elektroskop Yapalım
  Öğrenciler, cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yüklü ise yüklerinin türü hakkında nasıl yorum yapılabileceğini test etmek için basit araç ve gereçlerle (alüminyum folyo yaprakları, kavanoz, çivi vb.) bir elektroskop yapar. Yüklediği cisimleri yaptığı elektroskopun topuzuna önce yaklastırır, sonra dokundurur. Her denemede gözlem sonuçlarını kaydeder. Daha sonra sınıfa gerçek bir elektroskop getirilir. Öğrencilerden kendi elektroskopları ile gerçek elektroskobu karşılaştırmaları istenir.

  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  FTTÇ
  Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun, gereksinim veya talepleri karşılamak amacıyla geliştirilebileceğini; ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek bunları ortadan kaldıramayacağını anlar.


  25.12/25.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan yüklü cisimlere negatif yük akışını “topraklama” olarak adlandırır.Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaHaydi Yükler Toprağa!
  Öğrenciler, yün kumasa sürterek yükledikleri bir balonu elektroskobun topuzuna dokundurmadan yaklaştırır. Yaprağın hareketini gözlemleyerek gözlem sonucunu kaydeder. Daha sonra balonu uzaklaştırmadan yaprakların bulunduğu metal çubuğun en alt ucuna dokunarak yaprağın hareketini gözlemleyerek sonuçlarını kaydederler. Önce ellerini çeker, bir süre sonra da balonu uzaklastırırlar. Yine elektroskobun yaprağının hareketini gözlemleyerek sonuçlarını tartısır ve yorumlarlar. Öğrenciler bu etkinliğin sonucunda elektroskobun yapraklarına ellerini dokundurduklarında basit bir topraklama yaptıklarının farkına varırlar.
  Toprağın yani yerkürenin aslında çok büyük bir nötr cisim olduğu hatırlatılmalıdır.

  Sürtünme, elektriklenmeyi kolaylaştırıcı (etkileşme yüzeyini artıran) bir etkendir. Burada önemli olan temas yüzeyidir. Bu nedenle öğrenciler “Elektriklenme sürtünme ile olusur.” kavram yanılgısına düşmemelidir.

  Elektriklenme konusundaki (+), (-) sembolleri matematikteki toplama ve çıkarma işlemleri ile karıştırılmamalıdır.

  Elektriklenme ile ilgili etkinlikler nemli ortamlarda sonuç vermediğinden kuru bir ortam tercih edilmelidir.
  Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler vererek tartışır.Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam
  Yıldırımdan korunma yollarını sıralar.
  Tahmin Et-Gözlemle-AçıklaYıldırımdan Korunalım
  Öğrenciler, günlük yaşamda elektriklenmenin uygulamaları (fotokopi makineleri, çakmaklar, paratonerler vb.) ile ilgili araştırma yapar. Bir doğa olayı olan “yıldırım düşmesi” konusunda bilgi edinerek korunma yolları ve binalardaki paratonerlerin önemi ile ilgili araştırmalarda bulunur.Araştırma sonuçlarını arkadaşlarına sunarlar.
  FTTÇ
  Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun, gereksinim veya talepleri karsılamak amacıyla gelistirilebileceğini; ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek bunları ortadan kaldıramayacağını anlar.


  26.12/29.12 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Elektrik akımının bir yük (negatif yüklerin) akışı olduğunu ifade eder.El El ÜstündeElektrik Akımı Nedir?
  Öğrenciler, ampul, duy, anahtar, pil ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresi kurar. “Acaba hangi durumlarda lamba söner?” sorusuna cevap teşkil edecek tahminlerde bulunur. Örneğin; devrede pil, akü vb. bir elektrik enerjisi kaynağı olmadığında, anahtar açıkken devre tamamlanmadığında ne olacağını tahmin eder. Tahminlerini test edecek denemeler yapar ve deneme sonuçlarını kaydeder. Sonuçta ampulün yanabilmesi için genel bir yargıya varır. Öğrenciler bu olayı bir su tesisatındaki suyun akışına benzeterek yorumlar. Burada su elektrik akımına, su tesisatındaki su pompası pile, musluk veya vana anahtara, borular elektrik kablolarına benzetilerek bu modelin benzemeyen yönleri ile birlikte tartışılır.
  Öğrencilere, bir devrede elektrik enerjisi kaynağı nedeniyle yüklerin kinetik enerjilerini birbirlerine aktarmaları sonucu elektrik akımının oluştuğu, yüklerin kapalı devre boyunca iletkenin bir ucundan diğer ucuna gitmediği vurgulanmalıdır.

  Öğretmen su tesisatı modelinin sadece bir benzetme olduğunu ve eksiklerinin bulunduğunu vurgulamalıdır.
  Elektrik enerjisi kaynaklarının, devreye elektrik akımı sağladığını ifade eder.El El ÜstündeElektrik Akımı Nedir?
  Öğrenciler, ampul, duy, anahtar, pil ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresi kurar. “Acaba hangi durumlarda lamba söner?” sorusuna cevap teşkil edecek tahminlerde bulunur. Örneğin; devrede pil, akü vb. bir elektrik enerjisi kaynağı olmadığında, anahtar açıkken devre tamamlanmadığında ne olacağını tahmin eder. Tahminlerini test edecek denemeler yapar ve deneme sonuçlarını kaydeder. Sonuçta ampulün yanabilmesi için genel bir yargıya varır. Öğrenciler bu olayı bir su tesisatındaki suyun akışına benzeterek yorumlar. Burada su elektrik akımına, su tesisatındaki su pompası pile, musluk veya vana anahtara, borular elektrik kablolarına benzetilerek bu modelin benzemeyen yönleri ile birlikte tartışılır.
  Öğretmen su tesisatı modelinin sadece bir benzetme olduğunu ve eksiklerinin bulunduğunu vurgulamalıdır.
  Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir devre olması gerektiğini fark eder.El El ÜstündeElektrik Akımı Nedir?
  Öğrenciler, ampul, duy, anahtar, pil ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresi kurar. “Acaba hangi durumlarda lamba söner?” sorusuna cevap teşkil edecek tahminlerde bulunur. Örneğin; devrede pil, akü vb. bir elektrik enerjisi kaynağı olmadığında, anahtar açıkken devre tamamlanmadığında ne olacağını tahmin eder. Tahminlerini test edecek denemeler yapar ve deneme sonuçlarını kaydeder. Sonuçta ampulün yanabilmesi için genel bir yargıya varır. Öğrenciler bu olayı bir su tesisatındaki suyun akışına benzeterek yorumlar. Burada su elektrik akımına, su tesisatındaki su pompası pile, musluk veya vana anahtara, borular elektrik kablolarına benzetilerek bu modelin benzemeyen yönleri ile birlikte tartışılır.
  Öğretmen su tesisatı modelinin sadece bir benzetme olduğunu ve eksiklerinin bulunduğunu vurgulamalıdır.
  Bir elektrik devresindeki akımın yönünün üretecin pozitif kutbundan, negatif kutbuna doğru kabul edildiğini ifade eder ve devre şeması üzerinde çizerek gösterir.El El ÜstündeElektrik Akımı Nedir?
  Öğrenciler, ampul, duy, anahtar, pil ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresi kurar. “Acaba hangi durumlarda lamba söner?” sorusuna cevap teşkil edecek tahminlerde bulunur. Örneğin; devrede pil, akü vb. bir elektrik enerjisi kaynağı olmadığında, anahtar açıkken devre tamamlanmadığında ne olacağını tahmin eder. Tahminlerini test edecek denemeler yapar ve deneme sonuçlarını kaydeder. Sonuçta ampulün yanabilmesi için genel bir yargıya varır. Öğrenciler bu olayı bir su tesisatındaki suyun akışına benzeterek yorumlar. Burada su elektrik akımına, su tesisatındaki su pompası pile, musluk veya vana anahtara, borular elektrik kablolarına benzetilerek bu modelin benzemeyen yönleri ile birlikte tartışılır.
  Öğretmen su tesisatı modelinin sadece bir benzetme olduğunu ve eksiklerinin bulunduğunu vurgulamalıdır.
  Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek için ampermetre kullanır ve akım biriminin amper olarak adlandırıldığını ifade eder.Akran değerlendirme formu

  Öğrenci gözlem formu

  Çözelti-adi karışım

  çözeltiler
  Her Şey Karışımmış
  Öğrenciler, günlük hayatta birbirine karıştırılarak hazırlanan yiyecek ve içecekleri, bu yiyecek ve içeceklerin görünümlerini, hangi maddelerin karıştırılması ile oluştuğunu bir tabloya kaydederek sınıfta arkadaşlarına sunar. Öğrencilerin, sunduklarına ek olarak öğretmen, un-pirinç, zeytinyağı-su gibi adî karışım örnekleri ekleyerek listeyi büyütür. Öğrenciler, bu listeyi inceleyerek karışımlarda birden fazla element veya bileşiğin olduğunu keşfeder. Öğretmen kılavuzluğunda öğrenciler, karışımların, görünüm bakımından, adî karışım ve çözelti sınıflarına ayrılabileceğini fark eder. Adî karışım ve çözelti arasındaki farklar irdelenir.
  Kolloid, emülsiyon, süspansiyon, dispersiyon kavramlarına girilmeyecektir.BSB
  Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler.

  Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.


  26.12/01.01 Haftası Yıllık Planı
  Kazanımlar Vitamin'deki Yeri Ders İçi, Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Belirli Gün ve Haftalar ve Atatürkçülük Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Örnekleri Açıklamalar
  Gerilimi, bir iletkenin iki ucu arasında akım oluşmasına neden olabilecek enerji farkının bir göstergesi olarak ifade eder.
 • Akım ve Ampermetre

 • Piller ve Elektrik Akımı

 • Elektrik Devreleri

 • Gerilim

 • Voltmetre

 • Alıştırmalar - Akım ve Gerilim

 • Özet - Akım ve Gerilim

 • El El ÜstündeDevredeki Akımı ve Gerilimi Ölçelim
  Öğrenciler, sınıfa getirilen farklı pillerin üzerinde yazan gerilim değerlerini voltmetre kullanarak ölçebileceklerini test eder. Daha sonra öğrenciler, basit bir elektrik devresindeki akımı ampermetre ile, ampulün uçları arasındaki gerilimi ise voltmetre ile ölçer. Öğrenciler böylece ampermetre ve voltmetrenin ne işe yaradığını, ne şekilde kullanıldığını test eder.
  Voltmetrenin iki uç arasındaki gerilimi, ampermetrenin ise iletkenin üzerinden geçen akımı ölçtüğünden farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.

  Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilerek akımın yönünün negatif yüklerin akış yönünün tersi olarak kabul edildiği verilmelidir.

  Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.
  Voltmetrenin devreye nasıl bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.El El ÜstündeDevredeki Akımı ve Gerilimi Ölçelim
  Öğrenciler, sınıfa getirilen farklı pillerin üzerinde yazan gerilim değerlerini voltmetre kullanarak ölçebileceklerini test eder. Daha sonra öğrenciler, basit bir elektrik devresindeki akımı ampermetre ile, ampulün uçları arasındaki gerilimi ise voltmetre ile ölçer. Öğrenciler böylece ampermetre ve voltmetrenin ne işe yaradığını, ne şekilde kullanıldığını test eder.
  Voltmetrenin iki uç arasındaki gerilimi, ampermetrenin ise iletkenin üzerinden geçen akımı ölçtüğünden farklı bağlandığı vurgulanmalıdır.

  Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilerek akımın yönünün negatif yüklerin akış yönünün tersi olarak kabul edildiği verilmelidir.

  Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.
  BSB
  Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.
  Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder.El El ÜstündeDirenç-Akım-Gerilim İlişkisi
  Öğrenciler pil, ampul ve bağlantı kablolarından oluşan basit bir elektrik devresi kurar. Ampul yanarken devreden geçen akımı ampermetreyle, ampulün uçları arasındaki gerilimi ise voltmetre ile ölçer. Daha sonra öğrenciler 2. bir pili ve ardından 3. bir pili devreye seri bağlar. Her durum için devreden geçen akımı ve ampulün uçlarındaki gerilimi ölçerek bir tabloya kaydederler. Tabloya yeni bir sütun ekleyerek her bir deneme için Gerilim/Akım oranını hesaplar. Ayrıca topladığı verileri kullanarak bir “gerilim-akım” çizgi grafiği oluşturur. Tabloyu ve grafiği yorumlayarak akım ile gerilim arasındaki iliskiyi ifade eden bir genellemeye varır. Bir direnç ölçer yardımıyla ampulün direncini ölçerek “gerilim/akım” oranıyla karşılaştırır.
  Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilerek akımın yönünün negatif yüklerin akış yönünün tersi olarak kabul edildiği verilmelidir.

  Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.
  Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin, üzerinden geçen akıma oranının devre elemanının direnci olarak adlandırıldığını ifade eder.El El ÜstündeDirenç-Akım-Gerilim İlişkisi
  Öğrenciler pil, ampul ve bağlantı kablolarından oluşan basit bir elektrik devresi kurar. Ampul yanarken devreden geçen akımı ampermetreyle, ampulün uçları arasındaki gerilimi ise voltmetre ile ölçer. Daha sonra öğrenciler 2. bir pili ve ardından 3. bir pili devreye seri bağlar. Her durum için devreden geçen akımı ve ampulün uçlarındaki gerilimi ölçerek bir tabloya kaydederler. Tabloya yeni bir sütun ekleyerek her bir deneme için Gerilim/Akım oranını hesaplar. Ayrıca topladığı verileri kullanarak bir “gerilim-akım” çizgi grafiği oluşturur. Tabloyu ve grafiği yorumlayarak akım ile gerilim arasındaki iliskiyi ifade eden bir genellemeye varır. Bir direnç ölçer yardımıyla ampulün direncini ölçerek “gerilim/akım” oranıyla karşılaştırır.
  Öğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilerek akımın yönünün negatif yüklerin akış yönünün tersi olarak kabul edildiği verilmelidir.

  Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.
  BSB
  Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.

  Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.

  İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.

  Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
  Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm’un eş değeri olarak ifade eder.El El ÜstündeÖğrencilere, konunun tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilerek akımın yönünün negatif yüklerin akış yönünün tersi olarak kabul edildiği verilmelidir.

  Şehir geriliminin ölçümünün tehlikeli olacağı vurgulanmalıdır.