Öğretim Takvimi

MEB, Merkezi Ortak Sınav Kılavuzunu Yayınladı

28.10.2013-

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ortak sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi, e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden  yayınlanacak. Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunacak.

Bakanlıkça, ortaöğretim ortak sınavlarına ilişkin yayınlanan kılavuza göre, sınavlara girmek için ücret yatırılmayacak. E-Okul sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacak.
 
Öğrenciler ayrıca 2014 PYBS'ye girmeyecek. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul  müdürlüklerince e-okul sistemi üzerinden yapılacak.
 
Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri ise açık  öğretim ortaokulu müdürlüğünce takip edilecek.
 
Yurt dışında bakanlığa bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen  öğrenciler, bu kılavuzda yer alan ilgili formu eksiksiz ve doğru bilgilerle  dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya  konsolosluk yetkililerine onaylatacak. Gerekli belgeler posta yoluyla  gönderilebilecek, faksla bildirilen formlar kabul edilmeyecek.
 
Okul müdürleri bilgileri güncelleyecek
 
Okulda kayıtlı öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek okul müdürlüklerinin sorumluluğunda olacak.
 
Okul müdürleri aynı zamanda sınava girecek öğrenciler ile velileri  bilgilendirecek, rehberlik edecek. Öğrencilerin sınava gireceği sınıf ve sırayı  gösteren listenin çıktısını e-Okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan   edecek olan müdürler, öğrencilerin fotoğraflarını güncelleyecek.
 
Müdürler, okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğüne yönlendirecek ve gerekli bilginin sisteme işlenip işlenmediğini de takip edecek.
 
Sınava girilecek sınıf e-Okul'dan görülebilecek

Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacak. Buna bağlı olarak, okulunda birden fazla yabancı dil dersi alanların, şubesi değişenlerin, nakil işlemi yapılanların, zorunlu yabancı dil dersinin e-Okul sistemine işlenmesi gerekiyor. Bu konuyla  ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacak.
 
İşitme ve/veya zihinsel engelli öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisi yazılı başvuru yapacak.
 
Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgileri sınav günü son oturumdan sonra e-Okul sistemine işlenecek.
 
Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi, e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayınlanacak. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden, öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecek.
 
Engelli öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçleri getirebilecek

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilecek. Örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu  RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu  müdürlüğüne 25 Ekim 2013 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.
 
Okul müdürlükleri, velininin de görüşünü alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinci derecede sorumlu olacak.
 
Sınav hizmetiyle ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan  öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de  bulunması gerekiyor.
 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, RAM tarafından MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecek. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet sağlanamayacak.
 
Bu öğrenciler sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabilecek.
 
Görme, işitme engeli, ruhsal ve duygusal bozukluğu, yaygın gelişimsel  bozukluğu, bedensel, zihinsel engeli olan öğrencilere sınavda 15'er dakika ek  süre verilecek. Engel türüne göre bazı öğrenciler ise tek kişilik sınıflarda  sınava alınacak.
 
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç  gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki sınıflara yerleştirilecek. Sınıflarda  kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecek.
 
Geç gelene ek süre verilmeyecek

Öğrenciler, sınav salonlarına, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacak.
 
Bunları bulundurduğu belirlenen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacak.
 
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra  numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi  sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacak.
 
Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını  öğrencilerin önünde açarak cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacak.
 
Öğrenci, cevap kağıdında yazılı olan T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacak.
 
Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak.
 
Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecek. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini  isteyecek.
 
Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav  bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacak. Geç gelen öğrencilere ek süre  verilmeyecek.
 
Kopyadan sınav iptal edilecek

Öğrenci, cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri  işaretlemelerini kurşun kalemle yapacak. Öğrenci, cevap kağıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacak.
 
Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde  işaretlenmeyecek.
 
Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olacak, öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa "B" yuvarlağını işaretleyecek. Sınav görevlileri de  doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol edecek.
 
Her sorunun 4 seçeneği olacak. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecek. Cevap  kağıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacak.
 
Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi halinde, kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek.
 
Sınavlardan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken, aynı sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında  bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. İkili/toplu  kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilecek.
 
Kitapçık, isteyen öğrenciye verilecek

Sınav bitiminden sonra öğrenciler, cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacak.
 
Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kağıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecek.
 
Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidiyle bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecek. Kitapçıklar okullarda bırakılacak ancak aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecek.
 
Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacak.
 
Sınavın değerlendirilmesi

Ortak sınavlara katılacak öğrencilerin puanı, tek puan türünde hesaplanacak. Her soru eşit ağırlığa sahip olacak. Her adayın cevap kağıdı, 2 optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.
 
Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmeyecek. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.
 
Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan  öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere  uygun olarak hesaplanacak. Soru iptali olması durumunda değerlendirme, geçerli  soru sayısı dikkate alınarak yapılacak.
 
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o  derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecek. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinin ağırlık katsayısı 4, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil  derslerinin ise 2 olarak tespit edildi.
 
Ortak sınavların sonuçları bakanlıkça belirtilecek tarihlerde e-Okul sistemine işlenecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek.
 
Ülkemizi temsil edenlere ek puan

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından  gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat  sınavlarıyla proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi  temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı  puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecek.
 
Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilecek.
 
Sınava itiraz 10 TL

Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi, cevap kağıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması halinde sınav geçersiz sayılacak.
 
Sınavın geçersiz sayılmasına neden olacak durumlar şöyle belirlendi:
 
"Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle cep telefonu, telsiz gibi iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, cevap kağıdı değerlendirilirken aynı sınıfta oturan adayların sıraları dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi, sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap  kağıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında yönergede belirtilen  sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu  tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.''
 
Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacak.  Sınavlara itiraz edilebilecek. Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için  öğrenci velisi tarafından ilgili bankaların herhangi birine 10 TL yatırılacak. İtirazın haklı bulunması halinde ücret iade edilecek.

Kaynak: Milliyet

Detaylı bilgi için http://www.meb.gov.tr/sinavlar/ adresindeki "2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ortak Sınavlar" videosunu izleyebilirsiniz.

Haberle İlgili Yorumlar

Yorum yapabilmek için Giriş yapmalısınız.

Giriş

Bu haber için yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu yazan siz olabilirsiniz.