Öğretim Takvimi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

07.03.2012-

"Yüksek kalitede okul öncesi eğitiminin ardından akademik açıdan başarılı bir ilköğretim okuluna devam etmek çocukların gelişimine önemli katkılar sağlar’’ cümlesi, evdeki eğitim ortamının bu deneyimlere güçlü bir temel oluşturduğunu gösteren yeni bir çalışmanın bulgularındandır. Etkili Okul Öncesi ve İlköğretim Eğitimi Projesi (EPPE 3–11) kapsamında yürütülen çalışmayı, araştırmacı Pam Sammons, “EPPE araştırması çocukluk çağında ilk tecrübelerin önemini ve çocukların öğreniminde ev, okul öncesi ve ilköğretim eğitiminin güçlü işbirliğini onaylar” cümlesiyle ifade etmiştir. Londra Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen EPPE 3-11, 3.000 çocuğu anaokulundan 11 yaşına kadar izleyerek şu bulguları elde etmiştir:

 • Okul öncesi eğitim sosyal olanaksızlıklarla mücadele etmeye yardımcı olur.
 • Kaliteli okul öncesi eğitim her çocuğa fayda sağlar. Özellikle, özel eğitim ihtiyaçları olan, alt sosyo-ekonomik düzeyde olan ailelerden gelen çocuklar için önemlidir.
 • İlköğretimde gelişimi etkiler.
 • Öğretimin kalitesi çocukların sosyal tutumlarını ve zihinsel gelişimlerini etkiler.
 • Öğretim kalitesinde çeşitliliğin, çocukların akademik gelişimi üzerinde, çocukların cinsiyetinden ya da okul imkânlarından faydalanma durumlarından çok daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Öğretmenlerin sınıfları, düzenli olarak mesleki anlamda bir araya geldikleri yerler olarak kullanmaları öğretim kalitesini daha da yükseltmiştir.
 • Akademik olarak daha başarılı olan ilköğretim okullarına giden çocuklar, daha az başarılı bir okula giden çocuklara göre 7–11 yaş grubunda katılım ve gelişim açısından daha başarılı olmuşlardır.

‘Ev’in önemi:

 • Donanımlı anne babaya sahip olmak, 11 yaş çocuklarının sosyal tutumları ve başarılarıyla yakından ilişkilidir.
 • 3-4 yaş grubundaki çocuklarda evde teşvik edici eğitim ortamı, çocukların gelişiminde uzun vadeli yararlarla doğrudan ilişkilidir.

Araştırma, erken yaşlardaki (özellikle 3-4 yaşlarındaki çocuklar) çocukların ev ortamında kazanılması zor olan davranışlar bazında değerlendirilmesiyle, okul öncesi eğitimin kalitesi konusunda açık ve net bir şekilde analiz edilmesini sağlamıştır. Ayrıca araştırma, ilköğretimin önemini ve akademik etkililiğini göstermiştir.

Sonuçlar, özellikle daha düşük kalitedeki ilköğretim okullarında okuyan ve sınırlı imkânlı çevrelerde yaşayan çocuklar için ilk yıllara yapılan yatırımın önemini açıkça göstermektedir. Bununla birlikte bulgular, tek başına anaokulunun sihirli formül olmadığını da vurgular. Projenin sonuçlarına göre,

 • Özellikle ilkokul seviyesinde eğitim kalitesinin sınırlı olduğu, okul dışı imkânlarında dahi pek çok dezavantaja sahip çocuklar için, eğitimin ilk yıllarına yani okul öncesi eğitime yatırım yapmanın önemi ortaya çıkmıştır.
 • Bütün olumsuz ve eğitsel dezavantajların karmaşıklığını, bu çoklu karmaşanın eğitsel deneyimleri etkilediğini ve bunların, fırsat eşitsizliğinin kaynağının şifresi olduğunu gözler önüne sermiştir. Yine de sınırlı eğitim imkânlarına sahip bu çocuklar üzerinde, özellikle ‘eğitim kalitesi’ konusunda fayda sağlanmıştır. Bu çocukların sorunlarından yola çıkarak yapılan araştırmaların bulguları, eğitim konusunda farklı imkânlara sahip öğrenciler arasındaki başarı uçurumunu azaltmayı sağlayıcı uygulamalar ve politikalar üretilmesi adına önemli sonuçlar içermektedir.

Kaynak: Maya Özel Okulları

Haberle İlgili Yorumlar

Yorum yapabilmek için Giriş yapmalısınız.

Giriş