Öğretim Takvimi

Gelişmiş Öğrenme Fırsatları ve 21. Yüzyıl Becerileri

04.12.2012-

Eğer ulus olarak Amerika'nın okul çağındaki çocuklarının, eğitimin çeşitli yönleri açısından diğer ulusların çocuklarının gerisinde kalmasına neden olan eğitim sistemi sorunlarını çözeceksek, dört duvar ve yedi saatlik normal okul gününün ötesine bakmamız gerekiyor. Normal okul günü ile ilgili olarak sürekli, ilgimizi hak edecek değerde birtakım yenilikler gerçekleştiriliyor. Bu arada da öğrenciler her saniye yeni bilgiler edinip yeni şeyler öğreniyor. Neden bu sürenin bir kısmını gençlerimizin 21. yüzyıl becerilerini artırmak için kullanmayalım?

Her zaman bu şekilde nitelendirilmese de 21. yüzyıl becerileri ve İngilizce’de 4C olarak adlandırılan (Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity) sorgulayıcı yaklaşım, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık, okul sonrası veya yaz dönemi öğretim programları gibi kaliteli gelişmiş öğrenme fırsatlarının en önemli örneklerindendir.

Belirtilen görevleri yerine getirmek üzere düşünce geliştiren, tasarlayan ve kurallar belirleyen öğrenci ekiplerinden, proje bazlı öğrenim ve mobil uygulama geliştirmeye kadar milyonlarca genç insan, yarın iş alanlarında kullanmaları gereken becerilerini geliştirip güçlendirmek için okul sonrası zamanlarını kullanıyor.

Okul sonrası öğrenme ortamının esnekliği, öğrencilerin, onları heyecanlandıran ve normal okul zamanında bu ortam için alan yaratmanın zor olabileceği, yaparak, yaşayarak, uygulayarak, deneysel öğrenimle öğrenmeleri için mükemmel platformu sunuyor.

Aynı zamanda öğrenciler, özellikle daha büyük yaşta olanlar, diğer konularla birlikte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında temel bilgiler ve uygulama becerileri ediniyor. Bu tür beceri geliştirme ve gerçek iş deneyimi yaşama şansı, daha büyük yaştaki gençleri lise ve üniversite sonrası kendilerini bekleyen iş hayatlarını hayal etmeye teşvik ediyor.

Bu programlar kısmen yerel şirketler dâhil olmak üzere ait oldukları toplulukla sıkı sıkıya bağlı olduğundan, okul sonrası eğitim sağlayıcılar, küresel ekonomide rekabetçi olabilmeleri için geleceğin işgücünü hazırlama konusunu ciddiye alıyor. After-School All-Stars ve ACE Mentoring gibi ulusal okul sonrası program sağlayıcılar ile birlikte sayısız yerel sağlayıcı gerçek dünya deneyimleri veya topluluğun dâhil olduğu stajlar, yaz dönemi işleri, çalışma-ders programları, iş izleme, rehberlik, işte eğitim ve diğer eğitimsel yaklaşımlar için fırsatlar yaratıyor.

Örneğin ACE Mentoring ülke çapındaki ortaklarıyla lise öğrencilerini mimarlık, iç tasarım, inşaat, peyzaj mimarlığı ve mekanik, yapı, elektrik, çevre ve inşaat mühendisliği gibi tümleşik inşaat endüstrisi için eğiten ve onları teşvik eden ulusal bir organizasyon. Bu program öğrencilere, endüstrinin profesyonellerinin akıl hocalığı ile kariyer fırsatları sağlıyor ve öğrencilerin sürekli gelişimini burslar ve hibeler ile destekliyor. Bu program mimarlık, inşaat ve mühendislik alanlarındaki liderlerin kaynak sorunu ile karşılaşmaları sonucu doğdu, eğitimli insana ihtiyaç çoktu ancak işe alacak yeterli sayıda nitelikli insan yoktu.

Diğer okul sonrası programlar farklı bir yolda devam ediyor, farklı becerilere odaklanıyor, farklı yaş gruplarına hizmet veriyor ve kendi topluluklarının ihtiyaçlarına göre yöntem ve konularını düzenliyor. Ancak hepsi öğrencilerin bugün sınıfta, yarın iş başında başarılı olmalarına yardımcı olmaya odaklı.

Ülke çapında okul sonrası programlar her öğleden sonra yaklaşık 8,4 milyon öğrenciye hizmet veriyor. Çoğu program okullarda gerçekleştiriliyor ancak topluluk merkezleri, dinlenme merkezleri, erkek ve kız kulüpleri, kütüphaneler ve konut projelerinde de yer alıyor. Nerede olursa olsun, personel, gönüllü, malzeme ve ek kaynak sağlamak için yarım düzine veya daha fazla ortak organizasyon ile çalışan çoğu site ile kaliteli okul sonrası programlar gerçek bir okul-topluluk ortaklığı sağlıyor. Okul sonrası programlar da erkek ve kadın personel, sertifikalı öğretmenler, AmeriCorps üyeleri, gençlik gelişim profesyonelleri ve genç insanlara ihtiyaç duydukları eğitim ve desteği sağlayan tutkulu bireylerden oluşuyor. Federal hükümetin büyük başarı yakalayan 21. Yüzyıl Topluluk Eğitim Merkezleri atılımı sayısız diğer federal finansman kollarıyla birlikte toplamda okul sonrası programların yüzde 11'inin masraflarına katkıda bulunsa da, bu programların finansmanının yüzde 75'i ebeveynlerin ödediği paralardan sağlanıyor. 

Başarılı okul sonrası programlar gençler, okullar, aileler, topluluk organizasyonları ve yüksek eğitim kurumları arasında güçlü bir iletişim kurulmasını ve geliştirilmesini sağlıyor. Okul sonrası alanın deneysel, uygulamalı etkinlikleri öğrenimin daha bütünsel, benzersiz ve anlamlı olmasını sağlıyor. Bu yaklaşım daha büyük yaştaki gençlerin keyif aldıkları projelerde yer alıp temel bilgiler edinme fırsatı yaratmasıyla birlikte toplumsal sorumluluğun artmasını sağlıyor ve gençlerin yüksek eğitim ve işyerleri için hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Fazladan öğrenim zamanı ve liderlik, ekip çalışması ve sorun çözme becerilerini geliştirmek için zaman bugünün gençliğinin yarının işyerlerine hazırlanmalarını sağlamak için büyük önem taşıyor. Eğer sizin eyaletinizdeki yerel okul sonrası sağlayıcılar eyaletinizin P21 ağına bağlı değilse, şimdi onlara ulaşmanın zamanıdır.

Erik Peterson, Görevleri arasında okul sonrası programlar için halk desteğini ve finansmanını artırmak üzere politika yapıcılar ve ortak organizasyonlar ile ilişkilerin kurulup güçlendirmesi olan, Afterschool Alliance Politika Yöneticisi.

Kaynak: Bu post ilk olarak Haziran 2012'de Partnership for 21st Century Skills adlı bloga yazılmıştır. İzin alınarak yeniden basılmıştır.

Görsel: afterschoolalliance.org

Eğitim Yazılarıyla İlgili Yorumlar

Yorum yapabilmek için Giriş yapmalısınız.

Giriş