Öğretim Takvimi
Canlı Eğitim Bilgileri
Öğretmenlikte Kariyer

Dr. Ayhan Ural

22.12.2015

17:30 - 18:30

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlik mesleğinde kariyer gelişimi üzerine bir çözümleme yapabilmektir. Öğretmenlik mesleğinde kariyer basamakları uygulamasının kuramsal dayanakları öğretmen deneyimleriyle ilişkilendirilerek tartışılacaktır.