Öğretim Takvimi
Canlı Eğitim Bilgileri
Öğretmen Yeterlikleri

Dr. Ayhan Ural

08.12.2015

17:30 - 18:30

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlik mesleği genel / özel alan yeterlikleri üzerine bir çözümleme yapabilmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen yeterliklerinin kazanılması -kazandırılması-, geliştirilmesi ve kullanılması süreçleri açıklanarak öğretmen deneyimleriyle ilişkilendirilecektir.