Öğretim Takvimi
Canlı Eğitim Bilgileri
Fen Eğitiminde Öğretmen Mesleki Gelişimi ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki

Prof. Dr. Murat Günel

11.09.2014

10:30 - 11:30

Öğretmenlerin mesleki gelişimi için uygulanması gereken programların yapısı ve işleyişi, öğretmen pedagojik değişimi ile öğrencilerin öğrenme çıktıları arasındaki ilişki, mesleki gelişim programlarının pratikteki yansımaları, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik mesleki eğitim ve sınıf içi uygulamalar.