Öğretim Takvimi
Canlı Eğitim Bilgileri
Geleneksel Öğretmenden Öğrenme Ortağına

Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL

04.09.2013

10:30 - 11:30

Geleneksel eğitim, geleneksel okul ve geleneksel öğretmen kavramlarının açıklanmasıyla başlatılacak tartışma, yeni -çağdaş- eğitim, yeni okul ve yeni öğretmen -öğrenme ortağı- kavramları üzeriden yapılacak açıklamalarla sürdürülecektir.